Grundutbildning Informationssäkerhet

Hot, risker, juridik & möjligheter

13 950 kr

Kurstillfällen

 • 17-18 maj

Beskrivning

Beskrivning

I varje verksamhet och företag hanterar vi ständigt stora mängder med information – ofta digitalt. Informationssäkerhet handlar om att bli medveten om vilka risker och hot som finns, hur vi ska hantera vår information och vilka åtgärder som på bästa sätt skyddar informationen. All information behöver inte ha samma skydd men vi måste ha kompetens och förmåga att avgöra vad som är en rimlig säkerhetsnivå i förhållande till vilket värde informationen har, de risker som föreligger och den skada som kan uppkomma.

IFI erbjuder dig en gedigen och komplett översiktsutbildning inom informationssäkerhet. Syftet är ge fördjupad kunskap om och förmåga att arbeta effektivt med informationssäkerhet. För att kunna göra det behöver vi vet vilka hot, risker och möjligheter som finns och vi behöver också veta på vilket sätt vi kan hantera dessa samt vem som ansvarar för vad i varje given situation. Vi behöver också ha god kunskap om vilka lagar och andra regler som ställer krav på vår verksamhet men även hur dessa regelverk förhåller sig till varandra.

Under utbildningsdagarna diskuterar vi även hur informationssäkerhet kan vara värdeskapande och förtroendestärkande. Ett väl strukturerat informationssäkerhetsarbete kan bidra till sänkta kostnader samtidigt som vi ökar vår säkerhetsnivå, men även genom att stärka vårt varumärke så att vi kan bli mer attraktiva som kund, leverantör, myndighet eller annan samarbetspart.

Kursens upplägg

Vi ger dig en gedigen teoretisk grund att stå på och du får även öva på att praktiskt tillämpa de nya kunskaperna. Under kursen kommer du att få öva praktiskt med att göra en hotbilds-, risk- och sårbarhetsanalys och vi diskuterar laglighet, lämplighet och eventuellt tillkommande åtgärder.

Tid & plats

Plats: Narvavägen 12, Stockholm
Tid: 09.00-17.00

Program

Ur kursprogrammets innehåll

 • Vad är informationssäkerhet?
 • Hur du kan arbeta effektivt med informationssäkerhet – t.ex. genom riskanalys, klassificering, kontinuitetsplanering, incidenthantering och god beredskap
 • Säkerhetsjuridik – vilka olika lagar och regler gäller för säkerhet i allmänhet och informationssäkerhet i synnerhet, samt hur regelverken påverkar arbetet
 • Uppfyllandet av GDPR som en viktig del i informationssäkerhetsarbetet
 • Hot & risker – vilka hot och risker som finns och hur dessa kan och bör hanteras
 • Roller och ansvar i informationssäkerheten – vem som ansvarar för vad och när
 • På vilket sätt informationssäkerhetsarbetet kan skapa verklig nytta och värde
 • Säkerhetsteknik – Hur informationssäkerheten förhåller sig till den allmänna säkerheten och den mer tekniska IT-säkerheten och hur dessa delar kan samverka på ett framgångsrikt sätt
 • Hur vi får gehör hos verksamhetens ledning för dessa frågor och kan arbeta proaktivt istället för reaktivt
 • Vad som ”händer när det händer”, d.v.s. närmare om incident- och krishantering, samt hur du undviker att hamna i en situation ”där det händer”
Priser & villkor

Pris: 13 950 kr inkl. utförlig kursdokumentation, lunch samt morgon- och eftermiddagsfika.
Alla priser är exkl. moms.

Rabatt: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under ”medföljande kollegor” i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

Villkor: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften. Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration. Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Lärare

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Grundutbildning Informationssäkerhet”

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *