Grundutbildning Informationssäkerhet

hot, risker och möjligheter

13 950 kr

Kurstillfällen

26 - 27 januari 2022, 09:00 - 17:00
Stockholm
Platser kvar
29 - 30 mars 2022, 09:00 - 17:00
Stockholm
Platser kvar

Beskrivning

Beskrivning

Informationssäkerhet handlar om att bli medveten om vilka risker och hot som finns, hur vi ska hantera vår information och vilka åtgärder som på bästa sätt skyddar informationen. IFI erbjuder dig därför en gedigen och komplett översiktsutbildning inom informationssäkerhet. All information behöver inte ha samma skydd men vi måste ha kompetens och förmåga att avgöra vad som är en rimlig säkerhetsnivå i förhållande till vilket värde informationen har, de risker som föreligger och den skada som kan uppkomma.

Det krävs även god kunskap om vilka lagar och andra regler som ställer krav på vår verksamhet men även hur dessa regelverk förhåller sig till varandra. Kursen behandlar skillnaderna mellan IT- och informationssäkerhet, vikten av riskanalys, standarder som ISO 27000 och 29100, GDPR och andra lagkrav, praktiska exempel på införande. Under utbildningsdagarna diskuterar vi även hur informationssäkerhet kan vara värdeskapande och förtroendestärkande.

Syfte

Syftet med kursen är att du ska kunna följa med i diskussioner och beslut kring IT- och informationssäkerhet, men även få insikt i vad du och organisationen redan behärskar och vad ni behöver utvecklas inom. Vidare är syftet att ge fördjupad kunskap om och förmåga att arbeta effektivt med informationssäkerhet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill få en bredare förståelse för informationssäkerhet och hur den förhåller sig till juridik och styrningsfrågor. Utbildningen lämpar sig för dig som har en bra generell förståelse för IT-frågor men behöver få mer kunskap om informationssäkerhet och dataskydd, så som CIO, chefer med beställaransvar för IT eller projektledare i verksamheter som är beroende av och hanterar stora mängder information och känslig information så som personinformation. Utbildningen lämpar sig också för leverantörer och rådgivare som t.ex. behöver hantera IT- och informationssäkerhet vid upphandlingar.

Förkunskaper

Kursen lämpar sig för dig som har en bra generell förståelse för IT-frågor men behöver få mer kunskap om informationssäkerhet och regelverk

Du får fördjupad kunskap om:

 • Vad informationssäkerhet omfattar
 • Hur du kan arbeta effektivt med informationssäkerhet och dataskydd
 • Översikt av de viktigaste delarna i säkerhetsjuridiken
 • Uppfyllandet av GDPR och behandling av personuppgifter
 • Roller och ansvar
 • IT-säkerhet

Tid & plats

Tid: 09.00 – 17.00
Du kan delta digitalt på distans på denna utbildning eller på plats i klassrummet – OM läget tillåter!

IFI säkrar din kompetensutveckling i flera leveransformat

 • Små grupper (max 6 personer på plats)
 • Egna lokaler på Narvavägen 12
 • Digitalt deltagande eller i klassrum – ändra dig när du vill
Program

Dag 1

09.15 – 09.30 Tekniktest för digitala deltagare

09.30 – 09.50 Pass 1. Inledning/Förväntningar
Björn Persson, Aktiebolaget Finit

09.50 – 10.45 Pass 2. Betydelsen av skillnaden på IT och informationssäkerhet
Björn Persson, Aktiebolaget Finit

10.50 – 11.30 Pass 3. Styrning och strategi med utgångspunkt i legala regler
Björn Persson, Aktiebolaget Finit

11.30 – 12.30 LUNCH

12.30 – 13.20 Pass 4. En introduktion till säkerhetsjuridiken
Conny Larsson, Singularity Law

13.30 – 14.20 Pass 5. Incidentutredning
Conny Larsson, Singularity Law

14.20 – 14.40 Paus

14.40 – 15.30 Pass 6. IT- och cybersäkerhet – Hur säkerställer vi tekniska kontroller av vår informationssäkerhet
Mats Hultgren, Truesec

15:40 – 16:30 Pass 7: Riskhantering – När informationssäkerhet, IT-säkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet möts.
Mats Hultgren, Truesec

16.30 – 17.00 Pass 12. Avslutning
Björn Persson, Aktiebolaget Finit

Dag 2

09.20 – 09.30 Tekniktest för digitala deltagare

09.30 – 09.45 Inledning uppföljning dag 1
Björn Persson, Aktiebolaget Finit

09.50 – 10.30 Pass 8. Informationsklassificering och säkerhetsskyddsanalys som verktyg för att driva informationssäkerhet
Björn Persson, Aktiebolaget Finit

10.40 – 11.30 Pass 9. Omsätta verksamhets och legala krav till planer, operativa processer och nya lösningar
Björn Persson, Aktiebolaget Finit

11.30 – 12.30 LUNCH

12.30 – 13.10 (forts) Pass 9.

13.20 – 14.00 Pass 10. Vad är det ur ett praktiskt och forensiskt perspektiv som är de faktiska hoten vi ser idag, och vad kan vi göra för att hantera dem
Anders Bäckström, IBAS

14.10 – 15.00 (forts) pass 10.

15.00 – 15.20 Kaffepaus

15.20 – 16.40 Pass 11. Vikten av strukturerat informationssäkerhetsarbete, hur har ICA gjort?
Jan-Olof Andersson, ICA Sverige

16.45 – 17.00 Pass 12. Avslutning
Björn Persson, Aktiebolaget Finit

Lärare
Priser & villkor

Pris: 13 950 kr inkl. utförlig kursdokumentation. Alla priser är exkl. moms.

Rabatt: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under “medföljande kollegor” i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

Villkor:
Avbokning: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften.

Tillfälliga ombokningsvillkor: Just nu får du omboka en kurs kostnadsfritt fram till 48 h innan utbildningen startar.

Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, meddela oss nytt namn och kontaktuppgifter för den kollega som övertar platsen, i god tid innan kursstart. IFI har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Diplomerad Informationssäkerhetsstrateg

Kursen ingår som en delkurs i Diplomerad Informationssäkerhetsstrateg.

Diplomeringsprogram med fokus på Informationssäkerhet

Utbildningarna kan genomgås som en helhet, men de fungerar även som fristående utbildningar. För att bli Diplomerad Informationssäkerhetsstrateg krävs att du går nedanstående kurser (minst 7 dagar) på temat samt genomgår diplomeringsprocessen.

Utbildning (2 dagar): Grundutbildning Informationssäkerhet

Utbildning (2 dagar): IT-och cybersäkerhet

Utbildning (2 dagar): Praktiskt informationssäkerhetsarbete del 1

Utbildning (1 dag): Säkerhetsjuridik 

Valbar extra utbildning (1 dag): GDPR 2.0

Valbar extra utbildning (1 dag): Cyber Crisis Management & Incident Response

Valbar extra utbildning (2 dagar): Praktiskt Informationssäkerhetsarbete del 2

Diplomeringsmöte (1/2 dag): Diplomeringsmöte Informationssäkerhetsstrateg

Mer läsning

Michael Nylén är en av lärarna på kursen Grundutbildning i informationssäkerhet och här delar han med dig av sina tankar kring just informationssäkerhet samt tre viktiga punkter att ha med sig när man arbetar med informationssäkerhet.

>> Läs blogginlägget här

Vi bad informationssäkerhetsexperten Björn Persson dela med sig av sina bästa tips för att komma igång med ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. Han fokuserar på två viktiga områden som man bör tänka på för att lyckas.

 1. Lägg ner mer tid på datakvalitet
 2. Se till att ha säkra och tydliga avtal med driftpartners eller molntjänstleverantörer

>> Läs hela blogginlägget här!

Björn Persson

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera ”Grundutbildning Informationssäkerhet”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.