Grundutbildning Informationssäkerhet

hot, risker och möjligheter

13 950 kr

Kurstillfällen

28-29 januari 2019, 09:00 - 17:00
Stockholm
Få platser kvar

Beskrivning

Beskrivning

I varje verksamhet och företag hanterar vi ständigt stora mängder med information – ofta digitalt. Informationssäkerhet handlar om att bli medveten om vilka risker och hot som finns, hur vi ska hantera vår information och vilka åtgärder som på bästa sätt skyddar informationen.

All information behöver inte ha samma skydd men vi måste ha kompetens och förmåga att avgöra vad som är en rimlig säkerhetsnivå i förhållande till vilket värde informationen har, de risker som föreligger och den skada som kan uppkomma.

IFI erbjuder dig en gedigen och komplett översiktsutbildning inom informationssäkerhet. Syftet är ge fördjupad kunskap om och förmåga att arbeta effektivt med informationssäkerhet. För att kunna göra det behöver du vet vilka hot, risker och möjligheter som finns. Du behöver också veta på vilket sätt du kan hantera dessa samt vem som ansvarar för vad i varje given situation. Det krävs även god kunskap om vilka lagar och andra regler som ställer krav på vår verksamhet men även hur dessa regelverk förhåller sig till varandra.

Under utbildningsdagarna diskuterar vi även hur informationssäkerhet kan vara värdeskapande och förtroendestärkande.

Du får fördjupad kunskap om:

 • Vad informationssäkerhet omfattar
 • Hur du kan arbeta effektivt med informationssäkerhet
 • Säkerhetsjuridik
 • Uppfyllandet av GDPR
 • Hot & risker
 • Roller och ansvar
 • Nytta och värde
 • IT-säkerhet
 • Vad som ”händer när det händer”

Tid & plats

Plats: Narvavägen 12, Stockholm
Tid: 09.00-17.00

Program

Ur kursprogrammets innehåll

 • Vad är informationssäkerhet?
 • Hur du kan arbeta effektivt med informationssäkerhet – t.ex. genom riskanalys, klassificering, kontinuitetsplanering, incidenthantering och god beredskap
 • Säkerhetsjuridik – vilka olika lagar och regler gäller för säkerhet i allmänhet och informationssäkerhet i synnerhet, samt hur regelverken påverkar arbetet
 • Uppfyllandet av GDPR som en viktig del i informationssäkerhetsarbetet
 • Hot & risker – vilka hot och risker som finns och hur dessa kan och bör hanteras
 • Roller och ansvar i informationssäkerheten – vem som ansvarar för vad och när
 • På vilket sätt informationssäkerhetsarbetet kan skapa verklig nytta och värde
 • Säkerhetsteknik – Hur informationssäkerheten förhåller sig till den allmänna säkerheten och den mer tekniska IT-säkerheten och hur dessa delar kan samverka på ett framgångsrikt sätt
 • Hur vi får gehör hos verksamhetens ledning för dessa frågor och kan arbeta proaktivt istället för reaktivt
 • Vad som ”händer när det händer”, d.v.s. närmare om incident- och krishantering, samt hur du undviker att hamna i en situation ”där det händer”
Priser & villkor

Pris: 13 950 kr inkl. utförlig kursdokumentation, lunch samt morgon- och eftermiddagsfika.
Alla priser är exkl. moms.

Rabatt: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under “medföljande kollegor” i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

Villkor: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften. Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration. Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Lärare
Diplomerad Informationssäkerhetsstrateg

Kursen ingår som delkurs i Diplomerad Informationssäkerhetsstrateg.

Diplomeringsprogrammet ger dig den kompetens och kunskap du behöver för att på ett säkert och effektivt sätt kunna arbeta med informationssäkerhet och digital integritet i din verksamhet. Vi tittar både på dagens och morgondagens utmaningar inom området. Du kommer att få en gedigen teoretisk grund och du kommer även att få öva på att praktiskt tillämpa det du lärt dig.

IFI tillhandahåller sex olika utbildningar med koppling till informationssäkerhet. Utbildningarna kan genomgås som en helhet, men de fungerar även som fristående utbildningar. För att bli Diplomerad Informationssäkerhetsstrateg krävs att du går fyra av fem av nedanstående valbara kurser på temat.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Grundutbildning Informationssäkerhet”

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.