Den utbildning hos IFI där advokaten genomgår eller undervisar är yrkesrelaterad och ägnad att medföra nytta för advokatens verksamhet, eftersom den har ett juridiskt innehåll men även berör andra området som är till nytta i advokatens verksamhet. Advokat som hållit utbildning eller genomgått utbildning hos IFI, får enligt Advokatsamfundets stadgar och regler för advokatverksamhet om ledamots skyldighet att upprätthålla och vidareutveckla sin yrkeskompetens tillgodoräkna sig utbildningen (se avsnitt ”Vi i Advokatsamfundets” regler för advokatverksamhet här!)

Se hela vår utbildningskalender här!