De utbildningar och event som IFI erbjuder med fokus på NIS2 och den nya cybersäkerhetslagen.

Välj mellan grundutbildning, fördjupningsutbildning eller event – IFI erbjuder ett flertal möjligheter till kompetensutveckling.

  • Utbildning: I IFIs utbildningar får du ökad kunskap om arbetssätt och metoder som hjälper dig att säkra en effektiv implementering av NIS2 i din verksamhet. Syftet med utbildningarna är att öka din förmåga att arbeta med NIS2 i praktiken.
  • Event: Under IFIs events på temat får du ta del av senaste nytt och vi belyser då högaktuella och särskilt svåra frågor tillsammans med NIS2-experter, myndigheter och branschorganisationer. Eventen ger dig en komplett och samlad update kring status och utveckling inom NIS2 och den nya cybersäkerhetslagen.