Verksamhetsintern utbildning 

Om ni är flera medarbetare med ett liknande utbildningsbehov, så kan det vara en god idé att genomföra en verksamhetsintern utbildning. Alla våra utbildningar kan genomföras som verksamhetsinterna utbildningar, vi anpassar alltid längd, innehåll och format på ett sätt som bäst tillgodoser era behov och önskemål. Vi hjälper er organisation att utveckla färdigheter som snabbt kan tillämpas i det dagliga arbetet.

IFI har lång erfarenhet av att leverera internutbildningar för såväl privat som offentlig verksamhet samt för både stora och små verksamheter. Vår vana av olika leveransformat gör att vi är bekväma med att leverera utbildning såväl digitalt som fysiskt på plats eller i ett kombinerat hybridformat.

Urval gällande aktuella verksamhetsinterna utbildningar

1. Verksamhetskritisk cybersäkerhet för styrelse och ledning
2. NIS 2 – konsekvenskartläggning för er verksamhet & proaktivt förberedelsearbete 

Omdöme från en av våra kunder – verksamhetsintern utbildning

“Mimer är väldigt nöjda med upplägget och utförandet av utbildningen, samt att föreläsarna har varit kunniga inom sina kunskapsområdenUtbildningen har varit väldigt givande för oss vi står inför stora digitaliseringsutmaningar. Vi har sedan utbildningen kunnat arbeta fram en tydlig process för våra IT upphandlingar och process. Medarbetarna inköp, utveckling och IT enheterna har tillsammans gått utbildningen vilket lett till en större förståelse för varandras olika utmaningar och verksamheter

Under utbildning har vi även fått vägledning i hur IT avtal bör utformas, fallgropar som vi ska vara uppmärksamma och sedan konkreta förslag avtalsvillkor. Vi har under utbildningstillfällena kunnat ha en dialog med föreläsarna om olika dilemman och utmaningar vilket lett till proaktiva lösningar internt. Efter utbildningen har vi skapat avtaloch upphandlingsunderlag utifrån kunskapen vi fått under utbildningen. Nu har vi även kunskap om hur vi ska tolka olika avtalsvillkor.”

Josef Elawad , Inköpschef, Bostads AB Mimer

Personlig kontakt
Om du är nyfiken på våra internutbildningar och vill föra en dialog kring just era behov och önskemål så är du varmt välkommen att kontakta oss. Hör gärna av dig direkt till Anna-Maria Rosenberg, VD & utbildningsansvarig på IFI.

Anna-Maria Rosenberg

Anna-Maria Rosenberg
Telefon: 0709-527590
anna-maria.rosenberg@ifi.se

Kontakta mig angående internutbildning