Villkor för avbokning och ombokning

Avbokning gällande kurs, event, webinarium och certifieringar/diplomeringar: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före aktuell, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften.

Avbokning kostnadsfria webinarium och frukostar: Anmälan är bindande, men om du får förhinder hör av dig till oss på IFI i god tid innan.

Tillfälliga ombokningsvillkor för kurser och certifieringar/diplomeringar: Just nu får du omboka en kurs kostnadsfritt fram till 48 h innan utbildningen startar.

Ombokningsvillkor event och webinarier (gäller webinarier där man betalar för att medverka): Går inte att omboka. Om du inte kan närvara får du ta del av materialet i efterhand.

Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kursen/eventet/frukosten eller webinariet till annan deltagare från samma företag, meddela oss nytt namn och kontaktuppgifter för den kollega som övertar platsen, i god tid innan kursen/eventet/frukosten eller webinariet. IFI har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.  Det går inte att överlåta din plats på certifieringar/diplomeringar till en kollega.