Villkor för avbokning, ombokning, byte av format samt överföring av plats:

Samtliga villkor gäller vid såväl fysiskt som digitalt deltagande.

Priser och betalningsvillkor:
Alla priser anges exkl. moms. Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 10%. Faktura skickas innan utbildningens genomförande.

Avbokning gällande kurs, event, webinarium och certifieringar/diplomeringar:
Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före aktuell kurs, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften.

Ombokningsvillkor för kurser, webinarier och certifieringar/diplomeringar:
Ev. ombokning ska anmälas senast 1 vecka före aktuell kurs eller webinarium och vi tar då ut en ombokningsavgift på 2 000 SEK exkl. moms. Vid ombokning som sker mindre än 1 vecka före aktuell kurs eller webinarium tar vi ut en ombokningsavgift på 3 000 SEK exkl moms.

Byte mellan digitalt och/eller fysiskt deltagande:
Alla utbildningar levereras i ett hybridformat vilket gör att du kan delta digitalt eller fysiskt på plats. Du kan ändra ditt val kostnadsfritt fram till 48 h före aktuell kurs. Därefter är planeringen för aktuell kurs slutförd och vid byte av format (digitalt/fysiskt) mindre än 48 h tillkommer en ombokningsavgift på 2 000 SEK exkl. moms.

Ombokningsvillkor event:
Går inte att omboka. Om du inte kan närvara får du ta del av materialet i efterhand.

Avbokning kostnadsfria webinarium och frukostar:
Anmälan är bindande, men om du får förhinder hör av dig till oss på IFI i god tid innan.

Överföra plats till kollega:
Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kursen/eventet/frukosten eller webinariet till annan deltagare från samma företag, meddela oss nytt namn och kontaktuppgifter för den kollega som övertar platsen, i god tid innan kursen/eventet/frukosten eller webinariet. IFI har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.  Det går inte att överlåta din plats på certifieringar/diplomeringar till en kollega.

Samtliga ovanstående villkor gäller vid såväl fysiskt som digitalt deltagande.