Välkommen till alumninätverket för Diplomerade Informationssäkerhetsstrateger!

Nätverket för Diplomerade Informationssäkerhetsstrateger är ett alumninätverk som består av Diplomerade Informationssäkerhetsstrateger. Syftet med nätverket är att främja kunskapsutbyte och stimulera diskussionen om informationssäkerhet, digital integritet och dataskydd. Nätverket syftar även till att stärka och utveckla din roll som Informationssäkerhetsstrateg.

Nätverkandet sker främst via webinarier, fysiska träffar och i vår LinkedIn-grupp för Diplomerade Informationssäkerhetsstrateg – men vi hoppas att givande kunskaps- och erfarenhetsutbyten även ska ske mellan er i andra formella och informella sammanhang.

Nätverket har startats på initiativ av IFI, Institutet för Informationsteknologi för att uppmuntra till fortsatta diskussioner och delande av kunskap och erfarenheter även efter avslutat diplomeringsprogram. Sen programmet startade 2018 har närmare 150 Informationssäkerhetsstrateger diplomerats.

Medlemskap

Alla Diplomerade Informationssäkerhetsstrateger erbjuds medlemskap och får då tillgång till alla delar av nätverket, dess mötesplater och inspirationswebinarier och diskussioner i digitala forum. Medlemskapet är kostnadsfritt.

Nätverksträffarna sker såväl digitalt som fysiskt med ambitionen att erbjuda en mix av teori och praktik, en blandning av externa och interna talare och stimulerar det viktiga erfarenhetsutbytet mellan medlemmarna. Information om dessa träffar ges främst via alumninätverkets nyhetsbrev och via IFI-webben.

Datum för 2023 års nätverksträffar 

  • Fredag 31 mars Tema: NIS 2 – så förbereder vi verksamheten
  • Onsdag 21 juni Tema: Hur skapar vi engagemang för informationssäkerhet i verksamheten – erfarenhetsutbyte
  • Fredag 29 september Tema: Human Threat Intelligence – Personalsäkerhet och säkerhetsprövningar
  • Fredag 15 december Tema: TBD

Rollen som Diplomerad Informationssäkerhetsstrateg

Som Diplomerad Informationssäkerhetsstrateg har du en djup och bred kompetens inom området informationssäkerhet, digital integritet och dataskydd. Du har även kunskap om hur du kan arbeta strukturerat med att överbrygga klyftan mellan juridik, verksamhet, teknik och människa genom att du förstår hur dessa dimensioner hänger ihop och samverkar.

Vill du tipsa en kollega om att delta i Diplomeringsprogrammet – klicka här för att komma till information och anmälan till höstens kurstillfällen!