Så blir du säker i din retorik i svåra budskap – vår retorikexpert Nina Buchaus ger dig konkreta tips och verktyg!