Diplomerad Informationssäkerhetsstrateg

Programmet som ger dig fördjupad kunskap om
informationssäkerhet, cybersäkerhet och dataskydd

Diplomerad Informationssäkerhetsstrateg

Programmet som ger dig fördjupad kunskap om
informationssäkerhet, cybersäkerhet och dataskydd

Programmet som ger dig fördjupad kunskap om
informationssäkerhet, cybersäkerhet och dataskydd

Behovet av kunskap i informationssäkerhet och digitalt integritetsskydd har aldrig varit större än nu och mot bakgrund av detta har vi utvecklat Diplomeringsprogrammet Informationssäkerhetsstrateg.

Vårt syfte och ambition med programmet är att vässa din förmåga att öka såväl den egna som organisationens samlade kompetens avseende informationssäkerhet, cybersäkerhet och dataskydd.

Diplomeringsprogrammet ger dig den kompetens och kunskap du behöver för att på ett säkert och effektivt sätt kunna arbeta med informationssäkerhet i din verksamhet.

Diplomerad
Informationssäkerhets-
strateg

Anmäl dig

Start under 2021 & 2022
47 000 SEK ex. moms

UTBILDNINGSMODULER

Informationssäkerhet  – grund (2 dgr)

I utbildningsmodulen får du fördjupa dina kunskaper i informationssäkerhet. Vi tittar på de hot, risker och möjligheter som finns. Du får även god kunskap om vilka lagar och andra regler som ställer krav på vår verksamhet samt hur dessa regelverk förhåller sig till varandra. Utbildningsmodulen behandlar skillnaderna mellan IT- och informationssäkerhet, vikten av riskanalys, standarder som ISO 27000 och 29100, GDPR och andra lagkrav, praktiska exempel på införande.

Läs mer

IT- och cybersäkerhet (2 dgr)

I utbildningsmodulen går vi igenom IT- och cybersäkerhet – de tekniska aspekterna av informationssäkerhet. Vi kommer bland annat att titta närmare på och prata om de olika typer av säkerhetslösningar som finns, samt hur dessa kan användas. Vi kommer att ge exempel på verktyg som syftar till att stärka IT- och cybersäkerheten i din verksamhet. Vi hjälper dig att reda ut begreppen och du kommer att få lära dig mer om hur du kombinerar teknik och juridik på ett optimalt sätt.

Läs mer

Säkerhetsjuridik (1 dag)

I utbildningsmodulen får du fördjupad kunskap om säkerhetsjuridiska frågeställningar och de legala säkerhetskrav som är viktiga och relevanta i ditt arbete med informationssäkerhet, cybersäkerhet och dataskydd. Vi tittar bland annat närmare på den nya säkerhetsskyddslagen, dataskyddsförordningen (GDPR), Cyber Security Act samt NIS-direktivet (Network and Information Security).

Läs mer

Praktiskt informationssäkerhetsarbete (2 dgr)

Från teori till omedelbar praktisk nytta! Du får lära dig mer om hur du vidareutvecklar verksamhetens styrning, rutiner och processer gällande informationssäkerhet. Vi fokuserar på vikten av intern samverkan för att nå önskade resultat i säkerhetsarbetet. Vi kommer även att arbeta fram, användbart material kring hur du genomför presentationer för chefer och andra medarbetare på ett framgångsrikt sätt.

Läs mer

Ytterligare valbara kurser

GDPR 2.0 (1 dag)

Här får du en komplett uppdatering kring de senaste nyheterna inom dataskyddsområdet. Vi tittar närmare på aktuella rättsfall, legala riskmoment, praktiska svårigheter i tillämpningen och om myndigheternas tillsynsarbete.

Läs mer

Cyber Crisis Management & Incident Repsonse (1 dag)

På kursen Cyber Crisis Management fokuserar vi på de saker som du verkligen måste förstå och kunna för att klara av att skapa mer motståndskraft och vid händelse av ett event effektivt kunna hantera detta.

Läs mer

Praktiskt Informationssäkerhetsarbete 2 (2 dgr)

I denna kurs i praktiskt informationssäkerhetsarbete fokuserar vi främst på risk- och incidenthantering, kontinuitetsplanering och på att säkra informationssäkerhetsprocessen.

Läs mer

Diplomeringsmöte (1/2 dag)

För att bli Diplomerad Informationssäkerhetsstrateg krävs att du har genomgått de 4 utbildningsmodulerna, sammanlagt 7 utbildningsdagar (8 dagar om du går utökad kurs). Diplomeringsprov och diplomering sker vid ett avslutande diplomeringsmöte som du deltar i när du är klar med utbildningsmodulerna.

Läs mer

Upplägg

4 lärarledda utbildningsmoduler eller totalt 7 utbildningsdagar. Du kan byta ut någon/några av de moduler som ingår i utbildningsprogrammets grundutformning, mot någon av de extra valbara kurserna.
→  Du väljer själv utbildningstillfälle under året – delta när det passar dig
→ Diplomeringssmöte

Diplomering

För att bli Diplomerad Informationssäkerhetsstrateg krävs en att du har genomgått de 4 utbildningsmodulerna, sammanlagt 7 dagar.

Det krävs också att du får godkänt på den skriftliga och muntliga delen av diplomeringsprovet. Läs mer om diplomeringssmötet!

Pris

47 000 SEK ex. moms.
I priset inkluderas dokumentation, lunch och fika under utbildningsdagarna samt diplomering.

Du erhåller 10% i rabatt när du bokar hela diplomeringsprogrammet, gäller ej då du endast väljer enstaka kurser. I angivet pris är rabatten redan dragen.

Bra att veta
  • Du kan genomgå utbildningen i din takt, välj de datum för resp utbildningsmodul som passar dig bäst.
  • Vi rekommenderar att slutföra diplomeringen inom ett år.
  • Samtliga utbildningsmoduler går också att delta i som fristående utbildningar.
  • Du kan välja GDPR 2.0, Cyber Crisis Management samt Praktiskt Informationssäkerhetsarbete 2 som utökade kurser och lägga till i ditt program, alternativt byta ut någon av ovanstående kurser mot dessa.
Praktisk information

Grupprabatt

Gå 3 betala för 2. Ange koden 3F2IFI vid bokning.

Plats

IFI
Narvavägen 12
115 22 Stockholm
(Karta )

T-bana: Karlaplan

Målgrupp

Diplomeringsprogrammet Informationssäkerhetsstrateg riktar sig främst till dig som på olika nivåer och i olika roller arbetar med informationssäkerhet och digital integritet både ur ett juridiskt, tekniskt och verksamhetsmässigt perspektiv. Du kan idag arbeta som till exempel informationssäkerhetsansvarig, informationssäkerhetschef, IT-säkerhetsansvarig, dataskyddsombud, säkerhetsanalytiker, CTO, CIO, CDO, CMO, IT-chef eller annan IT-ansvarig/IT-strateg, konsult, jurist, VD eller annan ledande befattning.

Lärare

Vi på IFI samarbetar alltid med Sveriges främsta experter inom respektive område och du läser mer om de lärare som medverkar under respektive utbildning.

Kontakt

Kontakta oss

För frågor eller särskilda krav, tveka inte att kontakta oss.

Vi ser fram emot att välkomna dig till Diplomerad Informationssäkerhetsstrateg!

Institutet för informationsteknologi
Narvavägen 12
115 22 Stockholm

Telefon: 08-660 32 30
E-post: [email protected]

Hitta hit

Narvavägen 12
115 22 Stockholm
( Karta )

T-bana: Karlaplan

Bokningsvillkor

Anmälan till IFIs utbildningar, evenemang och seminarier är bindande.

Avbokning: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften.

IFI förbehåller sig rätten att ställa in en utbildning,  ett evenemang eller seminarium varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet. Observera också att erbjudanden och rabatter för våra aktiviteter inte kan kombineras.

Alla våra utbildningar och evenemang kan betalas via faktura. Betalningsvillkor är 10 dagar. Vänligen ange fullständig faktureringsadress vid anmälan.

För kortbetalning använder vi Stripe.