Diplomerad Informationssäkerhetsstrateg

Programmet som ger dig fördjupad kunskap om
informationssäkerhet och dataskydd

Diplomerad Informationssäkerhetsstrateg

Programmet som ger dig fördjupad kunskap om
informationssäkerhet och dataskydd

Programmet som ger dig fördjupad kunskap om
informationssäkerhet och dataskydd

Behovet av kunskap i informationssäkerhet och digitalt integritetsskydd har aldrig varit större än nu. Vårt syfte och ambition med utbildningsprogrammet är att vässa din förmåga att öka såväl den egna som organisationens samlade kompetens avseende informationssäkerhet, IT- och cybersäkerhet och dataskydd. Du får lära dig mer om informationssäkerhetens olika delar, från teknik och juridik till metoder, processer, rutiner, verksamhet och människa. Du får med dig en verktygslåda som skapar förutsättningar för ett effektivt och strukturerat informationssäkerhetsarbete. Du får även ökad förmåga om hur du säkrar samverkan samt att ledning och medarbetare får rätt information och kunskap vid rätt tillfälle.

Diplomeringsprogrammet ger dig den kompetens och kunskap du behöver för att på ett säkert och effektivt sätt kunna arbeta med informationssäkerhet i din verksamhet.

Flexibilitet – du kan genomgå programmet i din takt och genomgå kurserna i den ordning och det tempo som passar dig.
Format – du kan alltid delta digitalt eller på plats i klassrummet, välj själv.
Fristående – Alla delkurser kan också genomgås som fristående utbildningar.

Du kan alltid kontakta oss på info@ifi.se med frågor eller funderingar gällande diplomeringsprogrammet!

Få mer information om utbildningsprogrammet och dess innehåll i denna korta introduktionsfilm

Diplomerad
Informationssäkerhets-
strateg

Anmäl dig

Start 2024
48 825 SEK ex. moms
Ord pris. 54 250 SEK ex. moms.

10% rabatt vid anmälan till hela programmet (vid ett och samma tillfälle).
Ange koden IFIPROGRAM10 vid anmälan för att erhålla rabatten

OBLIGATORISKA UTBILDNINGSMODULER

Välj mellan SPÅR 1: Informationssäkerhet grund (en introduktion till informationssäkerhet) eller SPÅR 2: IT- och cybersäkerhet grund (tekniska delarna av informationssäkerhet)

SPÅR 1: Informationssäkerhet  – grund (2 dgr)

Denna utbildningsmodul ger dig en översikt avseende informationsäkerhetsområdet. Vi tittar på informationssäkerhet med utgångspunkt i verksamhet, juridik, teknik och människa – och inte minst en kombination av dessa. Syftet är att ge dig fördjupad kunskap om och förmåga att arbeta effektivt och strukturerat med informationssäkerhet. Du får lära dig mer om de metoder, modeller, verktyg och standarder som är relevanta och användbara för dig i ditt informationssäkerhetsarbete.

Läs mer

SPÅR 2: IT- och cybersäkerhet (2 dgr)

I utbildningsmodulen går vi igenom IT- och cybersäkerhet – de tekniska aspekterna av informationssäkerhet. Vi kommer bland annat att titta närmare på och prata om de olika typer av säkerhetslösningar som finns, samt hur dessa kan användas. Vi kommer att ge exempel på verktyg som syftar till att stärka IT- och cybersäkerheten i din verksamhet. Vi hjälper dig att reda ut begreppen och du kommer att få lära dig mer om hur du kombinerar teknik och juridik på ett optimalt sätt.

Läs mer

Informationssäkerhetskultur (2 dagar)

Under denna utbildning får du lära dig mer om hur du skapar en god informationssäkerhetskultur som alla medarbetare kan och vill verka i. Syftet med dagen är att ge dig de verktyg du behöver för att i din verksamhet kunna utveckla en säkerhetskultur som bättre klarar av förändringar och incidenter – och är väl rustad för kända och okända hot, nu och i framtiden.

Läs mer

Praktiskt informationssäkerhetsarbete (2 dgr)

Från teori till omedelbar praktisk nytta! Du får lära dig mer om hur du vidareutvecklar verksamhetens styrning, rutiner och processer gällande informationssäkerhet. Vi fokuserar på vikten av intern samverkan för att nå önskade resultat i säkerhetsarbetet. Vi kommer även att arbeta fram, användbart material kring hur du genomför presentationer för chefer och andra medarbetare på ett framgångsrikt sätt.

Läs mer

Säkerhetsjuridik (1 dag)

Denna säkerhetsjuridiska kurs fördjupar sig i frågeställningar, lagar och regler som är viktiga och relevanta för dig i ditt arbete med informationssäkerhet, cybersäkerhet, dataskydd och digital integritet.

Läs mer

Diplomeringsmöte (1/2 dag)

För att bli Diplomerad Informationssäkerhetsstrateg krävs att du har genomgått de 4 utbildningsmodulerna, sammanlagt 7 utbildningsdagar (fler om du går utökad kurs). Diplomeringsprov och diplomering sker vid ett avslutande diplomeringsmöte som du deltar i när du är klar med utbildningsmodulerna.

Läs mer

VALBAR KURSMODUL

GDPR 2.0 – nästa steg i dataskyddsarbetet (1 dag)

Här får du en komplett uppdatering kring de senaste nyheterna inom dataskyddsområdet. Vi tittar närmare på aktuella rättsfall, legala riskmoment, praktiska svårigheter i tillämpningen och om myndigheternas tillsynsarbete.

Läs mer

VALBAR KURSMODUL

Cyber Crisis Management & Incident Repsonse (2 dgr)

På kursen Cyber Crisis Management fokuserar vi på de saker som du verkligen måste förstå och kunna för att klara av att skapa mer motståndskraft och vid händelse av ett event effektivt kunna hantera detta.

Läs mer

Upplägg

4 lärarledda utbildningsmoduler eller totalt 7 utbildningsdagar + 1/2 dag diplomering. Du kan byta ut någon/några av de moduler som ingår i utbildningsprogrammets grundutformning, mot någon av de extra valbara kurserna. Priset kan du komma att justeras beroende på om antal kursdagar förändras.
→  Du väljer själv utbildningstillfälle under året – delta när det passar dig
→ Diplomeringssmöte

Diplomering

För att bli Diplomerad Informationssäkerhetsstrateg krävs en att du har genomgått de 4 utbildningsmodulerna, sammanlagt 7 dagar. Det krävs också att du får godkänt på den skriftliga och muntliga delen av diplomeringsprovet (1/2 dag). Läs mer om diplomeringssmötet!

Pris

48 800 SEK ex. moms.
I priset inkluderas dokumentation, lunch och fika under utbildningsdagarna samt diplomering.

Du erhåller 10% i rabatt när du bokar hela diplomeringsprogrammet, gäller ej då du endast väljer enstaka kurser. I angivet pris är rabatten redan dragen.

Bra att veta
  • Du kan genomgå utbildningen i din takt, välj de datum för resp utbildningsmodul som passar dig bäst.
  • Samtliga utbildningsmoduler går också att delta i som fristående utbildningar.
  • Du kan välja våra valbara kurser och lägga till dessa i ditt program, alternativt byta ut någon av ovanstående kurser mot dessa.
Praktisk information

Grupprabatt

Gå 3 betala för 2. Ange koden 3F2IFI vid bokning.

Plats

IFI
Narvavägen 12
115 22 Stockholm
(Karta )

T-bana: Karlaplan

Målgrupp

Diplomeringsprogrammet Informationssäkerhetsstrateg riktar sig främst till dig som på olika nivåer och i olika roller arbetar med informationssäkerhet och digital integritet både ur ett juridiskt, tekniskt och verksamhetsmässigt perspektiv. Du kan idag arbeta som till exempel informationssäkerhetsansvarig, informationssäkerhetschef, IT-säkerhetsansvarig, dataskyddsombud, säkerhetsanalytiker, CTO, CIO, CDO, CMO, IT-chef eller annan IT-ansvarig/IT-strateg, konsult, jurist, VD eller annan ledande befattning.

Lärare

Vi på IFI samarbetar alltid med Sveriges främsta experter inom respektive område och du läser mer om de lärare som medverkar under respektive utbildning.

Kontakt

Kontakta oss

För frågor eller särskilda krav, tveka inte att kontakta oss.

Vi ser fram emot att välkomna dig till Diplomerad Informationssäkerhetsstrateg!

Institutet för informationsteknologi
Narvavägen 12
115 22 Stockholm

Telefon: 08-660 32 30
E-post: info@ifi.se

Hitta hit

Narvavägen 12
115 22 Stockholm
( Karta )

T-bana: Karlaplan

Bokningsvillkor

Anmälan till IFIs utbildningar, evenemang och seminarier är bindande.

Avbokning: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften.

IFI förbehåller sig rätten att ställa in en utbildning,  ett evenemang eller seminarium varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet. Observera också att erbjudanden och rabatter för våra aktiviteter inte kan kombineras.

Alla våra utbildningar och evenemang kan betalas via faktura. Betalningsvillkor är 10 dagar. Vänligen ange fullständig faktureringsadress vid anmälan.

För kortbetalning använder vi Stripe.