Michael NylénSenior projektledare och IT-forensiker, 2 Secure

    Michael Nylén arbetar som projektledare och IT-forensiker på 2Secure. Uppdragen är varierande men är ofta kopplade till företagshemlig information eller upphovsrättsskyddat material. Han har varit verksam som IT-forensiker sedan 2000 och har stor erfarenhet både från rättsväsendet och från privat företag. Michael arbetar ofta nära företagsledningen vid olika typer av incidenter eller utredningar.

    Michael har arbetat som lärare och föreläsare under många år och brinner för att dela med sig av kunskap inom området.

    Mats Hultgren