Avtal på IT-området innebär såväl utmaningar som risker. Den snabba tekniska utvecklingen och de alltmer komplicerade relationerna mellan olika parter adderar såväl risker som utmaningar. Fundamentet för att säkra verksamhetens kärnprocesser utgörs av avtal på olika nivåer. Avtal som är tydliga och ändamålsenliga för att garantera en effektiv process samtidigt som berörda parters individuella intressen tillvaratas.
IFi’s verksamhet inom Avtal och IT-juridik bidrar till att skapa bästa möjliga villkor och kundnytta för alla parter. Det finns en lång rad olika avtalslösningar och våra föreläsare (advokater, IT-chefer, inköpare och rådgivare) är specialister på komplicerade förhandlings- och avtalsfrågor.

Visar alla 15 resultat