Jan-Olof AnderssonInformationssäkerhetschef och dataskyddsombud, ICA

    Jan-Olof Andersson, informationssäkerhetschef och dataskyddsombud på ICA Sverige, han har över 30 års erfarenhet inom säkerhetsområdet och har fått stor trovärdighet i branschen. Hans kunskap sträcker sig från fysiskt skydd mot informationssäkerhet, med fokus på vad som är bäst för organisationen. Kollegor i branschen ställer stor förtroende till honom och har vid flera tillfällen utsetts till en av de mest framstående personerna inom informationssäkerheten. Han har erfarenhet av olika företag (privat, kommunal, hälso- och sjukvård och regering) i roll som konsult, säkerhetschef, informationssäkerhetschef och han har behärskat alla discipliner som finns inom säkerhetsområdet.
    Han är en typisk chef och expert som har varit både chef i olika organisationer och ledare inom SIG Security, standardisering och intressegrupper inom Europeiska centralbankssystemet. Han har lång erfarenhet av offentliga presentationer, mediahantering och han har skrivit tio böcker om informationssäkerhet och säkerhetshantering.