Jan-Olof AnderssonSenior Advisor, JOA Infosäk & PocketSafe

    Jan-Olof Andersson, Senior Advisor på JOA Infosäk och PocketSafe. Han har över 30 års erfarenhet inom säkerhetsområdet och har fått stor trovärdighet i branschen. Jan-Olofs kunskap sträcker sig från fysiskt skydd mot informationssäkerhet, med fokus på vad som är bäst för organisationen. Kollegor i branschen ställer stor förtroende till honom och har vid flera tillfällen utsetts till en av de mest framstående experterna inom informationssäkerhet. Han har erfarenhet av olika företag (privat, kommunal, hälso- och sjukvård och regering) i roll som konsult, säkerhetschef, informationssäkerhetschef och han har behärskat alla discipliner som finns inom säkerhetsområdet. Han är en typisk chef och expert som har varit både chef i olika organisationer och ledare inom SIG Security, standardisering och intressegrupper inom Europeiska centralbankssystemet. Jan-Olof är även en uppskattad lärare och föreläsare samt författare och har skrivit tio böcker om informationssäkerhet och säkerhetshantering.