NIS 2 i praktiken – med fokus på informationssäkerhet & säkerhetskrav

7950 kr

Så förbereder du verksamheten – från vad till hur

Kurstillfällen

28 juni, 09:00 - 16:30
Digitalt eller Stockholm
Platser kvar
30 augusti, 09:00 - 16:30
Digitalt eller Stockholm
Platser kvar
24 september, 09:00 - 16:30
Digitalt eller Stockholm
Platser kvar
22 oktober, 09:00 - 16:30
Digitalt eller Stockholm
Platser kvar

Beskrivning

Beskrivning

NIS 2 i praktiken och den nya cybersäkerhetslagen med fokus på informationssäkerhet & säkerhetskrav

Så förbereder du verksamheten – från vad till hur
NIS 2-direktivet syftar till att höja EU-medlemsstaternas skyddsnivå när det gäller samhällskritisk infrastruktur. Det innebär att kraven på vår informationssäkerhet höjs. Direktivet träder i kraft i oktober 2024 och varje land kommer att införa nationella regler avseende NIS 2. Alla berörda aktörer måste arbeta proaktivt och långsiktigt för att säkra att man klarar de legala krav som NIS 2 ställer på vår verksamhet.

Hur kan vi förbereda oss för NIS 2 – i praktiken?
Denna kursdag syftar till att ge dig fördjupad kunskap om hur du kan arbeta proaktivt och praktiskt med att implementera NIS 2-direktivet i din verksamhet. Då med utgångspunkt i informationssäkerheten. Under dagen varvar vi teoripass med praktiska övningar och diskussioner. Du kommer att få med dig användbart material som du kan använda som stöd i NIS2-arbetet.  Målet är att du efter dagen ska känna att du kan arbeta strukturerat och effektivt med införandet av NIS 2 i din verksamhet.

Ur innehållet:

 • NIS 2 och den nya cybersäkerhetslagen – genomgång av regelverket och aktuella uppdateringar
 • NIS 2 och informationssäkerheten – praktiska konsekvenser
 • Att genomföra en kartläggning och GAP-analys med utgångspunkt i NIS 2
 • Riskhantering & riskanalys
 • Nya krav på säkerhetsåtgärder
 • Arbeta med ISO 27000-serien som stöd i NIS 2-arbetet
 • Certifieringar som stöd i våra IT-upphandlingar
 • Leverantörskedjor – hur får vi kontroll över våra leverantörer och underleverantörer
 • Så kan vi ställa rätt säkerhetskrav på leverantörer enligt NIS 2
 • Att höja motståndskraften – vad betyder det i praktiken?

Bakgrund
NIS2-direktivet ska börja tillämpas den 18 oktober 2024
I februari 2023 fattade regeringen beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå de anpassningar av svensk rätt som är nödvändiga för att NIS 2-direktivet (och CER-direktivet ska kunna genomföras). Enligt de ursprungliga direktiven ska utredningen redovisas senast den 23 februari 2024. Den 15 januari kom ett tilläggsdirektiv till utredningen som innebär att utredningstiden förlängs för vissa delar av de ursprungliga direktiven NIS2- och CER-direktivet. Uppdraget ska i dessa delar redovisas senast den 16 september 2024.

Den nya cybersäkerhetslagen ska träda i kraft 1 januari 2025
Den 5 mars 2024 presenterades delbetänkandet Nya regler om cybersäkerhet (SOU 2024:18) som ska implementera NIS2 och säkra att verksamheter vidtar de åtgärder som behövs för att nå en högre cybersäkerhetsnivå. Cybersäkerhetslagen, som föreslås träda i kraft 1 januari 2025 innebär ett antal viktiga förändringar på informationssäkerhets- och cybersäkerhetsområdet jämfört med den nuvarande NIS-lagen som den ersätter.

Alla verksamheter som träffas av NIS 2 behöver säkra såväl informationssäkerheten som tillgängligheten
För att lyckas med detta måste vi kunna ställa rätt krav på leverantörer och underleverantörer och vi måste också riskklassificera vår information och våra system. Vi behöver även förbereda oss på vad konsekvenserna av en attack kan leda till samt säkerställa att vi har bra åtgärdsplaner för att höja vår motståndskraft.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som vill få en bredare förståelse för vad NIS 2 kommer att innebära i praktiken för din verksamhet samt hur du kan förbereda dig för detta.

 • Utbildningen lämpar sig för dig som idag arbetar inom IT- och/eller informationssäkerhetsområdet. Du innehar till exempel rollen som CIO, CISO, informationssäkerhetsansvarig, informationssäkerhetsspecialist, informationssäkerhetssamordnare, IT-chef, IT-strateg, IT-säkerhetsansvarig annan relevant befattning inom IT- och/eller informationssäkerhet.
 • Dagen är också relevant för dig som arbetar med inom compliance och med legala krav. Du har idag en roll som jurist eller advokat och behöver fördjupad kompetens inom NIS 2.
 • Utbildningen passar dig som arbetar med upphandling och inköp av IT-produkter och IT-tjänster. Direktivet ställer höga krav på vår motståndskraft och leveranssäkerhet, vilket gör att vi måste ha god kontroll på alla våra leverantörer och underleverantörer.
 • Utbildningen är relevant för större och mindre organisationer samt privat och offentlig verksamhet.

Förkunskaper
Det är en fördel att ha grundläggande kunskap om NIS 2, det är dock inget krav.

Tid & plats

Tid: 09.00 – 16.30

Deltagande

 • Du kan delta digitalt på distans eller på plats i klassrummet (i mån av plats).
 • IFI har egna kurslokaler på Narvavägen 12 i Stockholm.
 • Max 12 deltagare fysiskt på plats per kurs. Övriga deltar digitalt
Pris & villkor

Pris: 7950 kr exkl. moms per deltagarplats.

Grupprabatt: Anmäl 3 deltagare, betala för 2. Gäller vid samtidig anmälan och kan inte kombineras med andra rabatter. Ange två kollegor under “medföljande kollegor” i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

Villkor:

Avbokningsvillkor:
Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före aktuell kurs, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften.

Ombokningsvillkor:
Ev. ombokning ska anmälas senast 1 vecka före aktuell kurs eller webinarium och vi tar då ut en ombokningsavgift på 2 000 SEK exkl. moms. Vid ombokning som sker mindre än 1 vecka före aktuell kurs eller webinarium tar vi ut en ombokningsavgift på 3 000 SEK exkl moms.

Byte mellan digitalt och/eller fysiskt deltagande:
Alla utbildningar levereras i ett hybridformat vilket gör att du kan delta digitalt eller fysiskt på plats. Du kan ändra ditt val kostnadsfritt fram till 48 h före aktuell kurs. Därefter är planeringen för aktuell kurs slutförd och vid byte av format (digitalt/fysiskt) mindre än 48 h innan kursstart tillkommer en ombokningsavgift på 2 000 SEK exkl. moms.

Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, meddela oss nytt namn och kontaktuppgifter för den kollega som övertar platsen, i god tid innan kursstart. IFI har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Samtliga villkor gäller vid såväl fysiskt som digitalt deltagande.

Lärare

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”NIS 2 i praktiken – med fokus på informationssäkerhet & säkerhetskrav”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.