Björn PerssonFinit

Björn är verksam som entreprenör i aktiebolaget Finit som utvecklar ärende- och informationshanteringssystem samt bedriver kunddriven produktutveckling. Björn har arbetat som ledare av utveckling i mer än 15 år inom Telia, två tech startups (telekom och fordonsindustri) och offentlig sektor men har en bakgrund på advokatbyrå och som bolagsjurist på Telia. Hans huvudintresse ligger i att utveckla och strategier och innovationer till fungerande lösningar och affärer där teknik och verksamhet integreras. Han har även lång erfarenhet inom IT-säkerhet samt lagstiftningen som rör datahantering och immaterialrätt. Genom att ha arbetat i ledande positioner inom både privat och offentlig verksamhet kan han ge de olika perspektiven på frågor som rör ledning och styrning av utveckling och IT.