Alexander Jute Advokat och Delägare, Advokatfirman MarLaw

Alexander Jute är advokat och delägare på Advokatfirman MarLaw. Han har mångårig erfarenhet som juridiskt ombud och har varit aktiv i flera branscher, bland annat media, reklam, fordon, finans, telekom, detaljhandel, konsumentelektronik och IT. Alexander är särskilt inriktad på marknads- och immaterialrätt samt IT-rätt och även frågor som rör dataskydd och personlig integritet. Han är även verksam som processombud vid domstol och skiljeinstitut och biträder vid förhandlingar med myndigheter såsom Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), Konsumentverket, m.fl. Alexander föreläser löpande vid bland annat universitet och utbildningsinstitut samt vid internutbildningar för företag och organisationer. Alexander har författat lagkommentaren till GDPR i den juridiska informationstjänsten JP-Infonet.

Mathias Kos