Sourcingmarknaden växer och tar en allt större del av den totala tjänstemarknaden. Detta gäller såväl IT som Business Process Outsourcing (BPO). Den senare tenderar att omfatta alltmer strategiska delar av organisationers processer. Samtidigt som de potentiella nyttorna med outsourcing ökar med processers stigande strategiska betydelse ökar också riskerna och kraven på hur sourcingprocessen genomförs. Att bestämma vilka processer, på olika strategiska nivåer, som kan outsourcas, att identifiera potentiella nyttoeffekter, att balansera ökad verksamhetsnytta mot risker, att skapa en effektivare verksamhetsprocess baserad på samverkan mellan flera parter är en framgångsfaktor redan i dag och alltmer i framtiden.

Vi på IFi har arrangerat konferenser och seminarier rörande sourcing sedan 1995 och erbjuder kurser och seminarier för att tillgodose olika behov av kunskap, handledning och problemlösning vid val av olika former av sourcing. Allt i syfte att skapa bästa möjliga beslutsunderlag i förändringsarbetet.

Visar alla 2 resultat