NIS 2 Implementation Lead (2 dgr)

16 950 kr

Fördjupningskurs om arbetssätt, ledningssystem, säkerhetsåtgärder och praktiskt införande av NIS2

Kurstillfällen

01 - 02 juli
Digitalt eller Stockholm
Platser kvar
25 - 26 september
Digitalt eller Stockholm
Platser kvar
23 - 24 oktober
Digitalt eller Stockholm
Platser kvar

Beskrivning

Beskrivning

NIS 2 Implementation Lead – är en fördjupningsutbildning. Utbildningsdagarna är praktiskt inriktade och du kommer att få lära dig mer om användbara arbetssätt, metoder och verktyg avseende NIS2 implementering i praktiken, samt få fördjupad kunskap om hur du lägger viktiga pusselbitar för det systematiska informationssäkerhetsarbetet.

Utbildningen är tre dagar totalt och utgörs av en grundutbildningsdag samt dessa två fördjupningsdagar. Under fördjupningsdagarna (dag 2-3) varvar vi teori med praktiska övningar och du ska praktiskt kunna tillämpa de kunskaper du förvärvat i den egna verksamheten. Du kommer att få med dig centrala verktyg, metoder och checklistor som hjälper dig i ditt implementeringsarbete.

Syftet med utbildningen är att öka såväl den egna som organisationens samlade kompetens avseende NIS2-arbetet, och är relevant både för dig som arbetar i samhällsviktig verksamhet eller direkt eller indirekt med samhällsviktiga tjänster och kritisk infrastruktur. På grund av att NIS2 innehåller krav på säkerhet i leveranskedjan är det inte bara de verksamheter som omfattas som kommer att påverkas utan även deras leverantörer och underleverantörer. På så sätt kommer NIS2 att få betydligt vidare påverkan än enbart på de sektorer som explicit anges i direktivet. Vi ska säkra att hela kedjan uppnått god cybersäkerhet både vad det gäller robusthet, resiliens och redundans.

Vi kommer att jobba mycket med utgångspunkt i ledningssystemet ISO 27001 och säkerhetsåtgärderna i ISO 27002.

Ur innehållet:

Dag 1, grundutbildning: NIS 2 i praktiken – med fokus på informationssäkerhet & säkerhetskrav
OBS! Här hittar du mer information och anmälan till grundutbildningen: https://ifi.se/utbildning/nis-2-med-fokus-pa-informationssakerhet/

Dag 2, fördjupningsdag:

 • Cybersäkerhetens viktigaste områden och varför ökad motståndskraft behövs
 • Få med ledningen, vårt startläge, resurser och organisation och teknisk förmåga
 • Strukturerade arbetssätt, analys och informationstillgångshantering
  • Kartläggning av informationstillgångar
  • Tillgångshantering – hårdvara och mjukvara
  • Mognadsanalys och GAP-analys mot kraven i direktivet och ISO 27001
  • Att jobba med centrala ramverk och standarder – ISO 27002, NIST, MSBs vägledning och CIS Controls
  • Därför är ett systematiskt och riskbaserat arbetssätt inte statiskt
  • Dokumentation
 • De viktigaste säkerhetsåtgärderna – så jobbar vi med dessa i praktiken
  • De största sårbarheterna
  • De viktigaste tekniska säkerhetsåtgärderna
  • Utnyttja och bygg vidare på befintliga säkerhetsåtgärder
  • Testning och granskning av säkerhetsåtgärder
 • Riskhantering

Dag 3, fördjupningsdag:

 • Incidenthantering
 • Kontinuitetsförmåga återställningsplaner för IT
 • Leverantörens ansvar och åtgärder
  • Säkerhet i leveranskedjan
  • Leverantörernas ansvar och åtgärder

Kursmaterial –  ett gediget och användbart kursmaterial 

 1. Omfattande kompendium med alla relevanta kapitel som tas upp under kursen
 2. ISO 27002 standarden, ett individuellt exemplar
 3. Presentationer
 4. Underlag och länkar till en kunskapsbank

Bakgrund
NIS2-direktivet ska börja tillämpas den 18 oktober 2024
I februari 2023 fattade regeringen beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå de anpassningar av svensk rätt som är nödvändiga för att NIS 2-direktivet (och CER-direktivet ska kunna genomföras). Enligt de ursprungliga direktiven ska utredningen redovisas senast den 23 februari 2024. Den 15 januari kom ett tilläggsdirektiv till utredningen som innebär att utredningstiden förlängs för vissa delar av de ursprungliga direktiven NIS2- och CER-direktivet. Uppdraget ska i dessa delar redovisas senast den 16 september 2024.

Den nya cybersäkerhetslagen ska träda i kraft 1 januari 2025
Den 5 mars 2024 presenterades delbetänkandet Nya regler om cybersäkerhet (SOU 2024:18) som ska implementera NIS2 och säkra att verksamheter vidtar de åtgärder som behövs för att nå en högre cybersäkerhetsnivå. Cybersäkerhetslagen, som föreslås träda i kraft 1 januari 2025 innebär ett antal viktiga förändringar på informationssäkerhets- och cybersäkerhetsområdet jämfört med den nuvarande NIS-lagen som den ersätter.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som på något sätt kommer att arbeta med att implementera NIS 2-direktivet och den nya cybersäkerhetslagen i den egna verksamheten. Du kan också använda denna kurs för att få en kickstart i ditt systematiska informationssäkerhetsarbete. Du kan också vara leverantör av samhällsviktiga IT-system och tjänster.

Utbildningen är relevant för större och mindre organisationer samt privat och offentlig verksamhet.

Förkunskaper – krav på att du har deltagit i grundutbildningen eller har motsvarande kunskaper
Du måste ha deltagit i IFIs grundutbildning NIS 2 i praktiken eller ha motsvarande förkunskaper för att kunna tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt.

Tid & plats

Tid: 09.00 – 16.30

Deltagande

 • Du kan delta digitalt på distans eller på plats i klassrummet (i mån av plats).
 • IFI har egna kurslokaler på Narvavägen 12 i Stockholm.
 • Max 12 deltagare fysiskt på plats per kurs. Övriga deltar digitalt
Pris & villkor

Pris: 16950 kr exkl. moms per deltagarplats.

Grupprabatt: Anmäl 3 deltagare, betala för 2. Gäller vid samtidig anmälan och kan inte kombineras med andra rabatter. Ange två kollegor under “medföljande kollegor” i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

Villkor:

Avbokningsvillkor:
Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före aktuell kurs, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften.

Ombokningsvillkor:
Ev. ombokning ska anmälas senast 1 vecka före aktuell kurs eller webinarium och vi tar då ut en ombokningsavgift på 2 000 SEK exkl. moms. Vid ombokning som sker mindre än 1 vecka före aktuell kurs eller webinarium tar vi ut en ombokningsavgift på 3 000 SEK exkl moms.

Byte mellan digitalt och/eller fysiskt deltagande:
Alla utbildningar levereras i ett hybridformat vilket gör att du kan delta digitalt eller fysiskt på plats. Du kan ändra ditt val kostnadsfritt fram till 48 h före aktuell kurs. Därefter är planeringen för aktuell kurs slutförd och vid byte av format (digitalt/fysiskt) mindre än 48 h innan kursstart tillkommer en ombokningsavgift på 2 000 SEK exkl. moms.

Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, meddela oss nytt namn och kontaktuppgifter för den kollega som övertar platsen, i god tid innan kursstart. IFI har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Samtliga villkor gäller vid såväl fysiskt som digitalt deltagande.

Lärare

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”NIS 2 Implementation Lead (2 dgr)”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.