Thomas KeisuSenior rådgivare och konsult, TAU Consulting

    Thomas har över 35 års erfarenhet av arbete med informationssäkerhet, IT- och cybersäkerhet, fysisk säkerhet och risk management. Han har innehaft roller som CISO och säkerhetschef framför allt inom den privata sektorn. Thomas jobbar idag främst som rådgivare och konsult i egen verksamhet och innehar främst uppdrag inom den finansiella sektorn. Thomas har också varit ordförande i SIS TK 356 ISO SC27 i Sverige.