Marianne Rilde BjörkmanKonsult och rådgivare, Riktning Rilde AB

    Marianne har över 30 års erfarenhet inom cyber- och informationssäkerhet, management och verksamhetsutveckling. Hon har arbetat 15 år som konsult i eget bolag, Riktning Rilde AB, haft chefsbefattningar och har arbetat flera år med informationssäkerhet på MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Marianne har gedigen erfarenhet av systematiskt kvalitets- och informationssäkerhetsarbete samt att genomföra verksamhetsutvärderingar och mognadsmätningar. Marianne är även en engagerad och uppskattad utbildare, rådgivare och coach.