In Talarintervju

Agil projektledning har länge varit ett populärt verktyg inom många olika typer av organisationer. Från det juridiska perspektivet ser vi allt fler företag som, tillsammans med sina leverantörer, väljer den agila metoden framför den traditionella vattenfallsmodellen. Den agila arbetsmetoden kommer med en flexibilitet som saknas i traditionella utvecklingsprojekt. Samtidigt ställer den höga krav på kunden vad gäller såväl aktivitet som kunskap. Nedan har Erik Ålander och John Neway Herrman från advokatfirman Delphi punkat upp tre tips för dig som ska avtal om ett agilt projekt.

Ändamålsenliga avtal
Ett vanligt misstag är att parterna använder sig av ett avtal för traditionell leverans enligt vattenfallsmodellen trots att utvecklingen ska ske agilt. Att avtal om det agila projektet kräver omfattande och förhållandevis komplexa omskrivningar i jämförelse med ett traditionellt avtal. I och med att det vid projektets start inte finns en tydlig specifikation av slutprodukten måste avtalet anpassas efter detta. Då projektet i sin natur är föränderligt är det ofta svårare att hitta tydliga strukturer för parternas ansvarsområden. Går något snett under projektets gång är det viktigt att avtalet innehåller verktyg för att lösa dessa problem samt ha möjlighet att hålla sin motpart ansvarig för eventuella brister.

Nyckelpersoner
Inte sällan vänder en kund sig till en viss leverantör på grund av ett stort förtroende för en viss projektledare eller andra nyckelpersoner som ska arbeta i projektet. Det är därför viktigt att reglera i vilka situationer som leverantören får byta ut dessa nyckelpersoner. En situation där leverantören flyttar sin bästa projektledare till en annan kund kan få stora konsekvenser för projektets genomförande. Vissa saker kan man såklart inte påverkar, så som om personen i fråga avslutar sin anställning, går på föräldraledighet eller blir sjuk. Däremot kan man med hjälp av avtalet förhindra leverantören från att flytta nyckelpersoner endast för att de stött på problem i ett annat projekt eller får in ett större projekt för en annan kund.

Kvalitetskrav
I och med att det agila projektet är så pass flexibelt och bygger på samverkan mellan parterna kan det vara svårt att sätta tydliga ramar för respektive parts ansvarsområden. Det är inte möjligt att ha en lika detaljerad tjänstespecifikation som i ett traditionellt avtal vilket leder till att det kan vara svårt att mäta den levererade produkten mot vad man initialt kom överens om. Av den anledningen är kvalitetskrav och ansvarsfördelning två punkter som är särskilt viktiga att specificera i avtalet.

Vill du veta mer? På vår kurs IT-avtal får du ta del av fler konkreta tips för att skriva säkra IT-avtal. Läs mer här!

Erik Ålander

John Neway Herrman
Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.