Jonas Forzelius Advokat, Time Danowsky

Jonas har specialistkompetens främst inom it- och telekom, outsourcing, immaterialrätt och offentlig upphandling. Han har bred erfarenhet av att biträda klienter i upphandlingar, förhandlingssituationer, i tvister och i samband med företagsöverlåtelser.

Jonas håller regelbundet seminarier och föreläsningar inom sina specialistområden.

Mats Ohlén