Mats Ohlén Advokat, Time Danowsky

Mats har specialistkompetens inom IT-relaterad juridik, innefattande avtal, förhandling och andra rättsliga frågor som rör konsulttjänst-, systemleverans-, systemutvecklings-, molntjänst- och outsourcingavtal m.m. Han har vidare lång erfarenhet av komplexa programvarulicensierings- och hårdvarutransaktioner. Mats biträder såväl köpare som säljare på IT-marknaden och har bland annat arbetat på IBM under flera år.

Jonas Forzelius