In Talarintervju

Nu är det inte långt kvar till Sourcingdagarna och konferensprogrammet är komplett. Inför konferensen har vi intervjuat flera av våra talare och de har delat med sig av vilka de viktigaste frågorna de ser inom IT-sourcing.

2019 har just börjat, vilka ser du som de viktigaste frågorna inom sourcing att fokusera på det kommande året?

Jonas Knutsson, IT-chef, Södertälje Kommun
– För oss i Södertälje handlar det om att vår genomförda upphandling, där vi bl a upphandlade och nu har infört en SIAM-tjänst, ska finslipas och vidareutvecklas tillsammans med våra leverantörer för att ge oss de fördelar som vi såg inför upphandlingen. På ett större plan handlar det också om att förstå hur vi ska klara av få en sömlös funktionalitet för användarna när vi och verksamheterna blandar outsourcing från en stor aktör med mängder av molntjänster från många andra aktörer. Ovanför detta svävar ständigt säkerhetsaspekten!

Katarina Aspenberg, Chef VUIT Sourcing & Vendor Management, ICA Sverige AB
– Detta skiljer sig från företag till företag, men för ICAs del ser jag att behov av mer aktivitet inom leverantörsstyrningen. ICA Sverige har ju som bekant omorganiserat för att frigöra kapital för nya satsningar för att kunna möta marknadens krav på digitalisering. Detta innebär självklart för oss inom IT Sourcing att vi behöver arbeta smartare också och bli bättre på att hantera våra leverantörsrelationer i förhållande till de nya satsningarna som görs framöver. I vissa fall ska vi utveckla relationen och i andra fall avveckla. I hela denna livscykel behöver vi vara framåtblickande och ha koll på alla beroenden som finns; systemleveranser är ofta komplexa och förändringar i leverantörsbasen skapar ringar på vattnet där vi behöver lägga mer tid på att se över dessa för att inte gå fel.

Daniel Melin, senior it-upphandlare på Statens inköpscentral, Kammarkollegiet
– Vilka funktioner lämpar sig bäst för egen drift, privat molntjänst och publik molntjänst? Jag tror att vi kommer se mer av hybridlösningar och tydligare krav på var och hur olika funktioner tillhandahålls.

Stefan Andersson, enhetschef digitalisering och utvecklingsavdelningen, Migrationsverket
– För egen del så är det sourcing av team samt sourcing av konsultmäklare.

Fredrik Olsson, advokat och Rebecka Norell, biträdande jurist, Setterwalls advokatbyrå
– Inte minst med tanke på det ökade mediala trycket och en alltmer medveten omvärld tror vi att säkerhetsaspekterna inom sourcing kommer vara fortsatt högt på agendan och viktiga att fokusera på under 2019.

Ann Karlsson, senior upphandlingskonsult, Kontract
– Jag brinner för leverantörsstyrning och -uppföljning. Det är viktigt att följa upp leverantörerna för att säkerställa att man når förväntade effektmål, men även att ifrågasätta effektmålen. Är de fortfarande relevanta? Behöver vi helt nya effektmål eller kanske modifiera dem?

Åsa Fallqvist, senior verksamhetsutvecklare, Kontract
Att involvera såväl kärnverksamheten som IT-verksamheten ser jag som den viktigaste frågan, det gäller inte bara i år utan alltid.

Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.