Petra KleinGroup CISO, Swedbank

    Petra Klein är värmländskan som flyttade till Stockholm då en karriär inom IT och Tech lockade. Karriären har gått från drift av brandväggar och kryptoutrustning vidare mot ledarskap inom cybersäkerhetsområdet. Petra arbetade många år på Försvarets Radio Anstalt (FRA) som etisk hacker och denna erfarenhet har hon nu tagit med sig in i sin nuvarande roll som ansvarig för informationssäkerhet på Swedbank där hon idag arbetar som CISO (Chief Information Security Officer). Petra är även engagerad och brinner för Swedbanks mångfaldsfrågor genom att bland annat vara drivkraften bakom initiativet Swedbank Women in Cyber Security och Swedbank Women in Tech som syftar till att lyfta och utbilda kvinnor inom cybersäkerhet men framförallt att inspirera unga kvinnor att välja en karriär inom tech.