Anders Nyströmavdelningschef, Videnca

    Anders har jobbat i över 20 år med IT-drift både inom den privata- och offentliga sektorn. Han har under åren iklätt sig många olika roller inom IT: tekniker, projektledare, datahallsansvarig, produktutvecklare, affärsutvecklare och chef. Han har jobbat inom finans, retail, e-handel samt myndighetsverksamhet.
    Under åtta år var Anders datahallsansvarig för en av de största myndigheterna i Sverige, det var där hans intresse för kontinuitetsfrågor och ISO- standarder utvecklades. Han har både avvecklat stora datahallar och byggt nya från grunden. Han har etablerat rutiner och processer rörande kontinuitetshantering och IT- säkerhet i allmänhet under det arbetet.
    Sedan 2023 jobbar Anders på Videnca som avdelningschef med ansvar för bland annat kunder med samhällsviktiga leveranser men också med projektledning och affärsutveckling. Videncas prioriteringar för kundernas säkerhet och dess höga ambitioner rörande kontinuitetsarbetet ligger helt i linje med hans egna, så de är en perfekt matchning.