Mikael SimovitsSpecialist IT- och informationssäkerhet, Simovits Consulting

    Mikael Simovits är grundare och VD för Simovits Consulting, och arbetar som specialistkonsult inom Informationssäkerhet, IT-säkerhet och cybersäkerhet. Mikael är från början kryptolog och har även publicerat en bok samt artiklar i ämnet. Mikael Simovits har föreläst i kryptoteknik på Chalmers Tekniska Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan/Stockholms Universitet.