Stanley Greenstein(Jur. Dr.) universitetslektor, Juridiska institutionen, Stockholms Universitet

    Stanley Greenstein (Jur. Dr.) är universitetslektor i rättsinformatik vid Institutet för rättsinformatik på Juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Stanley disputerade 2017 med avhandlingen ”Our Humanity Exposed: Predictive Modelling in a Legal Context” som undersöker de skador som kan uppstå i och med den ökade användningen av artificiell intelligens (AI) i vår samhället. Stanleys intresseområde är förhållandet mellan juridik och teknik samt de juridiska och etiska frågor som uppstår i och med den ökade användningen av digitala verktyg i vårt samhälle. Stanley har en mångårig erfarenhet av undervisning på både grund- och specialkurser på juristprogrammet samt medverkar i EU-projekt.