David FrydlingerAdvokat och partner, Cirio

David är en advokat och delägare på Cirio advokatbyrå, med ett specifikt fokus på frågor relaterade till värdekedjor, hållbarhet och digitalisering. Han är ansvarig för Cirios verksamhet inom hållbar affärsverksamhet och rådgivning till företag i frågor som hållbarhetsrapportering, inklusive CSRD och EU-taxonomin, hållbara värdekedjor och hållbarhetsaspekter vid förvärv. Han är författare till boken “Spelregler för hållbar affärsverksamhet – lagar, kontrakt och moral” (Norstedts Juridik, 2023).

David är också ansvarig för Cirios verksamhet inom Vested- och relationsbaserade avtal och bistår regelbundet företag och andra organisationer med att etablera långsiktiga partnerskap för ömsesidig nytta. Han har omfattande erfarenhet av att bistå företag i komplexa kund-leverantörsrelationer både inom privat och offentlig sektor.

Vidare har David betydande erfarenhet av att utforma och förhandla avtal inom IT- och digitaliseringsområdet, inklusive outsourcing, molntjänster och programvaruutveckling. Han är också expert inom dataskydd och informationssäkerhet.