Kurser

  • Introduktion till GDPR & dataskydd

    av ifiswe
    4 lektionerinom

    Varmt välkommen till denna introduktionskurs om GDPR & Dataskydd! Kursen består av tre videosessioner som syftar till att ge dig en grundläggande kunskap om GDPR-regelverket och en förståelse för de mest centrala delarna gällande dataskydd och behandling av personuppgifter. När du gått igenom de tre videoavsnitten gör du ett frågequiz med 8 frågor. Frågorna hjälper […]