In Talarintervju

AI är ett högaktuellt fenomen som diskuteras flitigt just nu, men det råder lite delade meningar om vad begreppet AI egentligen betyder. Vi bad Stefan Larsson, jurist och docent i teknik och social förändring, LTH, Lunds universitet att ge sin definition på AI.

I korthet, och det kanske viktigaste med dagens AI, är att det handlar om databeroende och självlärande teknologier. Dvs, att det finns en föränderlighet som både kan vara relativt autonom – människobefriad – och samtidigt beroende av de exempel som algoritmerna serveras med. Det är där, från mitt rättsliga och samhällsvetenskapliga perspektiv, som jag ser de flesta utmaningarna eftersom det därmed innebär ett samspel mellan teknologier och samhället. Om samhället – den underliggande datan – innehåller skevheter och diskriminering, så speglas det även i AI-applikationerna.

Vilka är de mest aktuella frågorna just nu gällande AI kopplat till juridik och etik?

I linje med ovan är insyn och tillsyn genuina utmaningar ju mer autonom en teknologi är. Framförallt länken mellan transparens och ansvar för teknologier som lider av “black box”-problematik är därmed en aktuell etisk och rättslig utmaning. Dvs., även om utfallet kan bevisas vara rimligt så kan tilliten till tekniken när den används och juridikens behov av att fördela ansvar vara i behov av insyn och förklarbarhet för processer som är både autonoma och otransparenta.

På organisationsnivå kommer vi även att få se många intressanta fall framöver med genuina intresseavvägningar mellan access till träningsdata och motstående intressen om individens bestämmande eller sekretess. Båda sidor representerar goda syften, som samtidigt inte nödvändigtvis är förenliga.

Vad har du för förväntningar på IT-rättsforum den 13 november och vad kommer du att bidra med?

Jag kommer visa på några praktiska exempel på utmaningar där det gått snett, med diskriminerande användning av AI, och föreslå några möjliga förhållningssätt för framtiden. Framförallt hoppas jag på ett gott möte med intresserade och initierade inom juridik och IT för att snacka mer om styrnings- och regleringsfrågor kring en rad tämligen svårfångade AI-frågor.

Vill du veta mer om AI och maskininlärning? 
På IT-rättsforum den 13 november berättar Stefan hur AI och maskininlärning påverkar juridiken, samhället och etiken. Läs programmet här. 

Senaste inläggen

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.