Molnet enligt leverantörerna

AI, säkerhet, tredjelandsöverföringar och regulatoriska krav

AI, säkerhet, tredjelandsöverföringar och regulatoriska krav

Datum & tid

7 december
kl. 09:00-14:00

Format

Digitalt event

Pris

4000 SEK exkl. moms.

Grupprabatt

Anmäl flera deltagare samtidigt och nyttja vår grupprabatt delta 3 betala för 2!

Våra Villkor

Klicka här

De stora molnleverantörernas syn på utvecklingen och framtiden gällande AI, regulatoriska förändringar och cybersäkerhet

Digitalt event den 7 december kl. 09:00-14:00

Molnleverantörerna Amazon Web Services, Microsoft och Google Cloud har tillsammans 72% av den europeiska molnmarknaden, dock är utmaningarna kring att kunna använda amerikanska molntjänster många. Den 7 december har vi bjudit in de tre största leverantörerna för att få senaste nytt från respektive leverantör samt mer kunskap om hur de själva ser på utvecklingen inom området. Du får Microsofts, Amazons och Googles perspektiv på möjliga vägar framåt som är både säkra, lagliga och lämpliga. 

Den stora frågan har under lång tid gällt tredjelandsöverföringar. Nu finns det nya avtalet gällande EU-US Data Privacy Framework på plats. Innebär det att utmaningarna gällande dataöverföring nu är lösta? Det tittar vi närmare på under denna förmiddag.  Vi kommer även ta upp utvecklingen inom Artificiell Intelligens (AI), där en ny reglering snart är på plats inom EU. Hur ser leverantörerna på den kommande utvecklingen inom AI, vilka är möjligheterna och hur påverkas dem av den nya AI-förordningen?

Kraven på hög cybersäkerhet ökar också när cyberattackerna blir allt fler och förändrade. Dessutom ställs allt fler regulatoriska krav genom bland annat Cyber Security Act, AI Act, NIS2 och DORA. Dessa regelverk ställer både nya och högre krav på leverantörerna.

Du kommer även få lyssna till en panel av experter som kommer att föra samtal kring dessa frågor ur olika perspektiv – verksamhet, juridik och teknik, och inte minst, en kombination av dessa. Syftet med denna konferens är att ge fördjupad kunskap om hur utvecklingen inom området ser ut och hur vi kan, vill och vågar fortsätta driva vårt digitaliserings- och molntjänstarbete framåt även i framtiden.

Program

09:00

IFI hälsar välkommen till konferensen

09:05

09:05 Vilka är våra juridiska utmaningar gällande molntjänster?

 • Uppdatering av det juridiska nuläget – status för bland annat AI-förordningen
 • Vilka nya regulatoriska krav påverkar leverantörerna?

Caroline SundbergCaroline Sundberg
Advokat
Hannes Snellman

Paus - 09:45

09:50

Microsoft – molntjänster, regelefterlevnad och AI

 • AI- Microsofts syn på utvecklingen framåt och hur man förhåller sig till AI-förordningen
 • EU Data Boundary – regionalisering av globala tjänster
 • NIS 2, Cyber Security Act och andra regelverk – hur anpassar sig Microsoft?

Sandra Barouta Elvin, Nationell Säkerhetschef, Microsoft

Sandra Barouta ElvinSandra Barouta Elvin
Nationell Säkerhetschef
Microsoft

10:25

Q&A med Microsoft

Förmiddagskaffe - 10:35

10:55

AWS – Molntjänster, AI och säkerhet – utveckling och anpassning framåt

 • Informationssäkerhet, kryptering och de tekniska aspekterna av säkerhet
 • Dataskydd i molnet – privacy by design och default
 • Så anpassar sig AWS till nya regelverk som NIS 2, och Cyber Security Act och andra regelverk
 • Utvecklingen inom AI – säkerhet och compliance

Paul AhlgrenPaul Ahlgren
Principal Security Strategist, WWPS Security EMEA
AWS

11:30

Q&A med Amazon

Lunch - 11:40

12:20

Google – säkerhet och möjligheter med molntjänster

 • De tekniska aspekterna av säkerhet
 • Informationssäkerhet och kryptering
 • Dataskydd i molntjänsterna
 • Utvecklingen inom AI – hur ser Google på säkerhet och compliance?

Lukas GrimforsLukas Grimfors
Security & Compliance Specialist
Google 

12:55

Q&A med Google

Paus - 13:05

13:10

Panelsamtal, frågestund och summering – vägen framåt

Karin SchurmannKarin Schurmann,
advokat och partner,
MAQS Advokatbyrå

 

Johanna Linder,
Advokat och delägare,
Advokatfirman Cederquist

 

Jan-Olof Andersson
Dataskyddsombud, ICA
Senior Advisor, JOA Infosäk

14:00

Konferensen avslutas

IFI reserverar sig för programändringar

Talare

 • Lukas Grimfors
  Lukas Grimfors Security & Compliance Specialist, Google

  Lukas Grimfors har över 15 års erfarenhet av cybersäkerhet som konsult inom bolag som PwC och Accenture, positioner som chefsarkitekt inom säkerhet på Autoliv och CSO på Huawei Sweden. Idag arbetar han som säkerhetsspecialist på Google för att hjälpa bolagets kunder erhålla god säkerhet såväl inom som utanför Google’s molnplattform samt uppnå regelefterlevnad av interna och externa krav.

 • Karin Schurmann
  Karin Schurmann advokat och partner, MAQS Advokatbyrå

  Karin är ansvarig för MAQS specialistområde Integritet & Dataskydd och är specialiserad inom dataskydd. Hon har omfattande erfarenhet av branschöverskridande strategisk rådgivning på området samt implementering av och rådgivning kring bland annat dataskyddsdokumentation, dataskyddsprogram, konsekvensbedömningar och tredjelandsöverföringar. Karin håller regelbundet föreläsningar och utbildningar samt leder juridiska nätverk inom sina specialistområden.

 • Sandra Barouta Elvin
  Sandra Barouta Elvin nationell säkerhetschef, Microsoft

  Sandra Barouta Elvin arbetar som nationell säkerhetschef för Microsoft med ansvar för bland annat säkerhetsmässiga policyfrågor och säkerhetsfrågor. Hon har över 20 års erfarenhet av att jobba med IT och informationssäkerhet såväl strategiskt som operativt inom både offentlig och privat sektor.

 • Johanna Linder Advokat och delägare, Advokatfirman Cederquist
 • Paul Ahlgren
  Paul Ahlgren Principal Security Strategist, WWPS Security EMEA, AWS

  Paul Ahlgren arbetar med säkerhets- och regelverksfrågor hos AWS och är en branschveteran med mer än 40 års yrkeserfarenhet. Han har arbetat både på Digital Equipment Corporation and Amazon Web Services, både teknikledande i olika eror. Han har många års erfarenhet som konsult med erfarenhet från stora Nordiska företag som ABB, Ericsson, SEB och Teliasonera. Paul har också mer än två decenniers erfarenhet ifrån finansindustrin och har varit chefsarkitekt för Skandiabanken.

 • Jan-Olof Andersson Dataskyddsombud, ICA & Senior Advisor, JOA Infosäk
 • Caroline Sundberg Advokat, Hannes Snellman

  Caroline arbetar främst med upprättande och förhandling av IT-avtal, såsom avtal avseende IT-tjänster, molntjänster, outsourcing samt licenser. Hon biträder även vid tvister avseende IT-avtal och i juridiska frågor relaterade till dataskyddsförordningen (GDPR) samt övrig lagstiftning avseende data och integritetsskydd.