Dataskyddsombudsdagen

30 MARS 2023

Dataskyddsombudsdagen

Datum & tid

30 mars
kl. 09:00-16:30

Plats

Clarion Hotel Sign, Stockholm

Pris

Super Early bird 4 865 SEK exkl moms. t.o.m. 2 dec
OBS! Ange rabattkoden kampanj30 i rutan för rabattkod när du bokar din plats – för att erhålla ditt super early bird pris.

Early bird 5 560 SEK exkl moms. t.o.m. 16 jan

Ordinarie pris 6 950 SEK exkl.moms.

Grupprabatt

Anmäl flera deltagare samtidigt och nyttja vår grupprabatt delta 3 betala för 2!

Rollen som DSO – Erfarenhetsutbyte – Praktiska arbetssätt

Clarion Hotel Sign, Stockholm den 30 mars kl. 09:00-16:30

Rollen som Dataskyddsombud är fortfarande ny och mycket fokus i våra verksamheter har legat på att säkra att vi når en nivå som innebär att vi lever upp till GDPR:s krav, trots att vi nu har levt med dataskyddsförordningen i närmare fem år.

Det finns en okunskap ute i många verksamheter både gällande dataskyddsombudets roll och om dataskydd, rättigheter, skyldigheter samt personuppgifter i allmänhet. Att både behöva utbilda medarbetare och kommunicera sin roll internt, samtidigt som du ska utföra ett krävande arbete där riktlinjer från tillsynsmyndigheten fortfarande är bristfälliga, kan bli såväl ensamt som svårt.

Med utgångspunkt i dessa utmaningar presenterar nu IFI den nya konferensen Dataskyddsombudsdagen – en heldag som är skräddarsydd för dig som är Dataskyddsombud. Stort fokus kommer att ligga på hur du kan vidareutveckla arbetet med att etablera ett effektivt dataskydd i praktiken och på att utbyta erfarenheter med andra i samma roll.

Under Dataskyddsombudsdagen kommer du att få lyssna till flera praktikfall från olika typer av verksamheter, som delar med sig av framgångsfaktorer och fallgropar. Det blir även omvärldsbevakning med fokus på senaste nytt vad det gäller domar, tillsynsärenden och praxis, både nationellt och internationellt. Vi kommer även bjuda in till diskussion och erfarenhetsutbyte på flera sätt under dagen.

Målgrupp
Konferensen vänder sig främst till Dataskyddsombud, men kan även vara till stor nytta för dig som arbetar som till exempel dataskyddsjurist, dataskyddssamordnare, dataskyddskoordinator eller liknanade roller.

Program - presenteras löpande

08:30

Registreringen öppnar

09:00

Dataskyddombudsdagen inleds av dagens moderatorer

Genom gruppdiskussioner och interaktion via Menti sätter vi en gemensam agenda för dagen.

Jan-Olof AnderssonJan-Olof Andersson,
Dataskyddombud,
ICA

Anna CollinAnna Collin,
Director,
IFI

Vi hälsar er varmt välkomna!

09:20

Din roll som Dataskyddsombud

 • Balansen mellan att vara stödjande och att vara granskande
 • Hur ska vi agera tills riktlinjerna från IMY blir tydligare?
 • Organisationens förväntningar på en roll som kommit till på grund av yttre faktorer snarare än internt behov

Talare meddelas inom kort 

10:00 Förmiddagskaffe

10:30

Hur skapas en robust process för dataskyddarbetet som tål granskning?

 • Att implementera GDPR med verksamhetens processer som utgång i stället för de legala processerna
 • Cybersäkerhet och privacy, två sidor av samma mynt för att säkra att processerna går hand i hand med IT
 • Privacy by design – så skapar du förutsättningar
 • Hur säkerställa robusta processer – väl fungerande verksamhetsöverskidande samarbete, kritisk granskning och undvikande av personberoende

Stephanie HsiehStephanie Hsieh
Global Data Privacy Officer
IFS

11:10

Riskarbete i praktiken inom dataskyddet – vad innebär det och hur lyckas du?

 • Vad innebär det att arbeta riskbaserat inom dataskydd?
 • Hur gör du riskanalyser och konsekvensbedömningar?
 • Genomgång av en konkret modell och verktyg för att lyckas i det riskbaserade arbetet

Jan-Olof AnderssonJan-Olof Andersson,
Dataskyddombud,
ICA

12:00 Lunch

13:00

Erfarenhetsutbyte – hur kan vi öka förståelsen och förbättra samarbetet kring dataskydd i verksamheten?

Vi samtalar och utbyter erfarenheter i mindre grupper med syftet att lära av varandra. Vi delar tips och tankar för att få med oss konkreta förslag på hur vi kan jobba i den egna verksamheten.

13:40

Paneldiskussion – Har kan vi stärka Dataskyddsombudets roll i verksamheten och hos ledningen?

 • Hur kan vi öka kunskapen om vad DSO:s roll och ställning är enligt lagen i hela organisationen?
 • Hur lyfter vi möjligheterna som GDPR innebär med en god nivå av ordning bland personuppgifter?
 • På vilket sätt kan vi förankra dataskyddsarbetet hos ledningen på ett bra sätt?

Panelen presenteras inom kort

14:15 Eftermiddagskaffe

14:45

Systematisk GDPR-granskning och GDPR-utvecklingsarbete hand i hand

 • Vad är egentligen DSO:s uppdrag rörande granskning och rapportering?
 • Systematisk GDPR-granskning – ta del av ett väl utarbetat upplägg
 • Hur arbeta som DSO med granskning i en GDPR-omogen verksamhet där det är lätt bli en ”slasktratt” för allt om GDPR?

Jakob SöderbaumJakob Söderbaum, Dataskyddsombud, Huddinge Kommun

15:25

Nya domar lokalt och från EU – omvärldsbevakning och viktiga avgöranden att ha koll på

 • Nya tillsynsärenden och rättsfall lokalt och från EU-domstolen
 • Vad behöver du lära dig av domar och praxis?
 • Hur agerar tillsynsmyndigheter utomlands?

Sara HeikfolkSara Heikfolk, Advokat, Hannes Snellman

16:15

Konferensen sammanfattas

16:30

Konferensen avslutas

IFI reserverar sig för programändringar

Talare