Dataskyddsombudsdagen

30 MARS 2023

Dataskyddsombudsdagen

Datum & tid

30 mars
kl. 09:00-16:30

Plats

Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35,  Stockholm

Pris

Ordinarie pris 6 950 SEK exkl.moms.

Grupprabatt

Anmäl flera deltagare samtidigt och nyttja vår grupprabatt delta 3 betala för 2!

Rollen som DSO – Erfarenhetsutbyte – Praktiska arbetssätt

Clarion Hotel Sign, Stockholm den 30 mars kl. 09:00-16:30

Rollen som Dataskyddsombud är fortfarande ny och mycket fokus i våra verksamheter har legat på att säkra att vi når en nivå som innebär att vi lever upp till GDPR:s krav, trots att vi nu har levt med dataskyddsförordningen i närmare fem år.

Det finns en okunskap ute i många verksamheter både gällande dataskyddsombudets roll och om dataskydd, rättigheter, skyldigheter samt personuppgifter i allmänhet. Att både behöva utbilda medarbetare och kommunicera sin roll internt, samtidigt som du ska utföra ett krävande arbete där riktlinjer från tillsynsmyndigheten fortfarande är bristfälliga, kan bli såväl ensamt som svårt.

Med utgångspunkt i dessa utmaningar presenterar nu IFI den nya konferensen Dataskyddsombudsdagen – en heldag som är skräddarsydd för dig som är Dataskyddsombud. Stort fokus kommer att ligga på hur du kan vidareutveckla arbetet med att etablera ett effektivt dataskydd i praktiken och på att utbyta erfarenheter med andra i samma roll.

Under Dataskyddsombudsdagen kommer du att få lyssna till flera praktikfall från olika typer av verksamheter, som delar med sig av framgångsfaktorer och fallgropar. Det blir även omvärldsbevakning med fokus på senaste nytt vad det gäller domar, tillsynsärenden och praxis, både nationellt och internationellt. Vi kommer även bjuda in till diskussion och erfarenhetsutbyte på flera sätt under dagen.

Målgrupp
Konferensen vänder sig främst till Dataskyddsombud, men kan även vara till stor nytta för dig som arbetar som till exempel dataskyddsjurist, dataskyddssamordnare, dataskyddskoordinator eller liknande roller.

Samarbetspartner

Läs mer om Forum för Dataskydd

Forum för Dataskydd är en ideell förening med över 800 medlemmar i hela Sverige. Vi vill bidra till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Sedan 2012 arbetar Forum för Dataskydd för att stärka dataskyddsombudets roll och andra som arbetar med
eller kommer i kontakt med dataskyddsfrågor i arbetet.

Vårt fokus är att hjälpa dig som är Dataskyddsombud och andra som arbetar med eller kommer i kontakt med dataskyddsfrågor i arbetet att få den information och kunskap som är nödvändig i ditt arbete. Det gör vi bland annat genom att arrangera webbinarier, seminarier och nätverksträffar. Varje år arrangerar vi även Nordens största dataskyddskonferens – Nordic Privacy Arena.

Forum för Dataskydd finns idag representerade i Stockholm, Göteborg, Region Syd, Region Sydost, Region Mitt och Region Norr.

Läs mer på https://dpforum.se/

DPOrganizer, logo

Läs mer om DPOrganizer

DPOrganizer is a full-suite privacy management solution that’s all about giving privacy professionals everything they need to be more effective in their everyday work. Our easy-to-use SaaS solution is implemented in days, and our professional services team of data protection lawyers will make sure you always have access to the extra knowledge and resources.
DPOrganizer is hosted in and supported from Europe, and supports you with data mapping, risk assessments, workflow automation, e-learning, breach and DSR management and much more.

Läs mer på https://www.dporganizer.com/

Program

08:30

Registreringen öppnar

09:00

Dataskyddombudsdagen inleds av dagens moderatorer

Genom gruppdiskussioner och interaktion via Menti sätter vi en gemensam agenda för dagen.

Jan-Olof AnderssonJan-Olof Andersson,
Dataskyddombud,
ICA

Anna CollinAnna Collin,
Director,
IFI

Vi hälsar er varmt välkomna!

09:20

Den utmanande rollen som Dataskyddsombud

 • Hur tar man sig an rollen som Dataskyddsombud i en organisation med låg mognad inom dataskydd?
 • Att gå från lagkrav att ha ett Dataskyddsombud till att få organisationen att förstå behovet och nyttan av ett gott dataskydd
 • Hur ska du som Dataskyddsombud orka fortsätta granska din egen organisation när dina råd och rekommendationer ifrågasätts?

Camilla ÖstergrenCamilla Östergren, konsult och jurist inom dataskydd, Rote Consulting AB

Fd. Dataskyddsombud, Region Uppsala

10:00 Förmiddagskaffe

10:30

Hur skapas en robust process för dataskyddarbetet som tål granskning?

 • Att implementera GDPR med verksamhetens processer som utgång i stället för de legala processerna
 • Cybersäkerhet och privacy, två sidor av samma mynt för att säkra att processerna går hand i hand med IT
 • Privacy by design – så skapar du förutsättningar
 • Hur säkerställa robusta processer – väl fungerande verksamhetsöverskidande samarbete, kritisk granskning och undvikande av personberoende

Stephanie HsiehStephanie Hsieh, Global Data Privacy Officer, IFS

11:10

Riskarbete i praktiken inom dataskyddet – vad innebär det och hur lyckas du?

 • Vad innebär det att arbeta riskbaserat inom dataskydd?
 • Hur gör du riskanalyser och konsekvensbedömningar?
 • Genomgång av en konkret modell och verktyg för att lyckas i det riskbaserade arbetet

Jan-Olof AnderssonJan-Olof Andersson, Dataskyddsombud, ICA

12:00 Lunch

13:00

Erfarenhetsutbyte – hur kan vi öka förståelsen och förbättra samarbetet kring dataskydd i verksamheten?

Vi samtalar och utbyter erfarenheter i mindre grupper med syftet att lära av varandra. Vi delar tips och tankar för att få med oss konkreta förslag på hur vi kan jobba i den egna verksamheten.

13:40

Paneldiskussion – Hur stärker vi Dataskyddsombudets roll i verksamheten och hos ledningen?

 • Hur kan vi öka kunskapen om vad DSO:s roll och ställning är enligt lagen i hela organisationen?
 • Hur lyfter vi möjligheterna som GDPR innebär med en god nivå av ordning bland personuppgifter?
 • På vilket sätt kan vi förankra dataskyddsarbetet hos ledningen på ett bra sätt?

Svitlana JelisicSvitlana Jelisic, Dataskyddsombud, Flens Kommun

Jakob SöderbaumJakob Söderbaum, Dataskyddsombud, Huddinge Kommun

Anna FaberAnna Faber, Head of Data Privacy, Tietoevery Banking

14:15 Eftermiddagskaffe

14:45

Systematisk GDPR-granskning och GDPR-utvecklingsarbete hand i hand

 • Vad är egentligen DSO:s uppdrag rörande granskning och rapportering?
 • Systematisk GDPR-granskning – ta del av ett väl utarbetat upplägg
 • Hur arbeta som DSO med granskning i en GDPR-omogen verksamhet där det är lätt bli en ”slasktratt” för allt om GDPR?

Jakob SöderbaumJakob Söderbaum, Dataskyddsombud, Huddinge Kommun

15:25

Nya domar lokalt och från EU – omvärldsbevakning och viktiga avgöranden att ha koll på

 • Nya tillsynsärenden och rättsfall lokalt och från EU-domstolen
 • Vad behöver du lära dig av domar och praxis?
 • Hur agerar tillsynsmyndigheter utomlands?

Sara HeikfolkSara Heikfolk, Advokat, Hannes Snellman

16:15

Konferensen sammanfattas

16:30

Konferensen avslutas

IFI reserverar sig för programändringar

Talare