Dataskyddsombudsdagen

13 MARS 2024

Dataskyddsombudsdagen

Datum & tid

13 mars
kl. 09:00-16:30

Plats

Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35,  Stockholm

Pris

Super Early bird-rabatt:
6 450 SEK exkl. moms till och med den 22/12

Ordinarie pris
7 450 SEK
exkl. moms

Grupprabatt

Anmäl flera deltagare samtidigt och nyttja vår grupprabatt delta 3 betala för 2!

Våra Villkor

Klicka här

Balansen mellan att vara rådgivande och granskande

Clarion Hotel Sign, Stockholm den 13 mars kl. 09:00-16:30

En av de stora utmaningarna för Dataskyddsombud runt om i landet är balansen mellan att vara granskande och rådgivande i det dagliga arbetet. Det kan vara utmanade att granska det jobb som kollegor har gjort, särskilt när förståelsen för Dataskyddsombudets roll ofta är låg. Är du alltför involverad i det operativa och löpande dataskyddsarbetet kommer du dessutom att behöva granska ditt eget arbete.

Dataskyddsombudsdagen – är en heldag som är skräddarsydd för dig som är Dataskyddsombud.
Under konferensen kommer vi att titta närmare på denna utmaning och hur du kan hitta balansen i ditt arbete genom att få till bra processer för dataskyddsarbetet, hur du skapar goda samarbeten internt för att nå ut med frågor som rör GDPR samt hur du kan arbeta proaktivt för att din chef och ledning ska få ökad förståelse för nyttan och syftet med ett gott dataskydd.

Under Dataskyddsombudsdagen kommer du att få lyssna till flera praktikfall från olika typer av verksamheter, som delar med sig av framgångsfaktorer och fallgropar. Det blir även omvärldsbevakning med fokus på senaste nytt vad det gäller domar, tillsynsärenden och praxis, både nationellt och internationellt. Vi kommer även bjuda in till diskussion och erfarenhetsutbyte på flera sätt under dagen.

Målgrupp
Konferensen vänder sig främst till Dataskyddsombud, men kan även vara till stor nytta för dig som arbetar som till exempel dataskyddsjurist, dataskyddssamordnare, dataskyddskoordinator eller liknande roller.

Samarbetspartners

Forum för Dataskydd, logo

Program

08:30

Registreringen öppnar

09:00

Dataskyddombudsdagen inleds av dagens moderatorer

Jan-Olof AnderssonJan-Olof Andersson
Dataskyddsombud
ICA

Anna CollinAnna Collin
Director
IFI

Vi hälsar er varmt välkomna!

09:10

Framgångsrika arbetssätt att nå ut i organisationen och få med dig chefen

 • Hur ska du lyckas med ditt arbete med när chefen inte förstår vare sig dataskyddsfrågorna eller vad din roll innebär?
 • Så hittar du en struktur för att få organisationen att förstå och ta sitt ansvar
 • Balansen mellan att vara rådgivande och granskande – så varierar utmaningarna i verksamheter av olika storlekar

Hanna Virtanen,
Dataskyddsombud,
Stockholms Stad

09:50

Dataskyddsombudets vänner – hur skapar du framgång med stöd av andra roller och funktioner?

 • Så kan du få med dig ledningen med hjälp av andra roller och funktioner
 • Identifiera viktiga roller och funktioner att bli vän med samt hitta ambassadörer och de som känner de informella vägarna i verksamheten
 • Värdet med att samarbeta med respektive roll och med flera av dem tillsammans – Vad ni kan samarbeta om och hur etablerar du samarbeten med dem?
 • Erfarenhetsbaserade framgångsfaktorer för verksamheter i olika storlekar

Jakob SöderbaumJakob Söderbaum
Dataskyddsombud
Nacka Kommun

10:30 Förmiddagskaffe

11:00

Dataskyddsombudets arbete efter en tillsyn

 • Hur ser organisationen kring privacy och dataskyddsfrågor ut på Bonnier News?
 • Har organisation och awareness förändrats efter tillsyn och beslut om sanktionsavgift?
 • Dataskyddsombudets plats i organisationen – hur drar man nytta av att ha ledningens öra?
 • Överklagan av beslutet om sanktionsavgift – hur påverkas dataskyddsombudet av processen?

Martin Hemberg,
Dataskyddsombud,
Bonnier News

11:40

Verksamhetsnära dataskyddsarbete – från stuprör till hängränna

 • Så har ett formaliserat och transparent arbetssätt utformats i nära samarbete med andra funktioner
 • Nyttan med ett dataskyddsforum som hanterar allt från konsekvensbedömningar, mallar till Chat GPT
 • Ökat kunskapsutbyte och ömsesidig förståelse genom att vara aktiv och prata med verksamheten

Cecilia Arrgård,
Dataskyddsombud,
Folkhälsomyndigheten

12:20 Lunch

13:20

Erfarenhetsutbyte
Dataskyddsombudets svåra utmaning – balansen mellan att vara rådgivande och granskande

Diskutera och utbyt erfarenheter med dina bordsgrannar. 

 • Hur ska du fördela din tid mellan att vara operativ och granskande?
 • Hur undvika att alla dataskyddsjuridik hamnar på DSO och försvårar den granskande rollen?
 • Skillnaden mellan att ge råd och stöd och att vara operativ i dataskyddsarbetet
 • Hur lyckas du att kritiskt granska andras arbete när det finns en ovilja att granskas?

14:00

Strategiskt dataskyddsarbete med fokus på risk- och konsekvensbedömningar

 • Kontinuerligt strategiskt dataskyddarbete – hur får vi till det utan att DSO driver det?
 • Hur ser balansen ut mellan rådgivning och granskning för Dataskyddsombudet när dataskyddsorganisationen fungerar på ett effektivt sätt?
 • Hur vi ökar riskmedvetenheten i verksamheten och visar på hur GDPR kan bidra till att minska risker
 • Effektiva processer för till exempel risk och konsekvensbedömningar som förbättras kontinuerligt

Kerstin Osterman,
Dataskyddsombud,
Folksam

14:40 Eftermiddagskaffe

15:10

Dataskyddsombudets roll – resultat och fynd från IMYs del av EDPB:s undersökning

 • Vilka upptäckter har gjorts i undersökningen?
 • Hur kommer resultaten användas och vad innebär det för dig som Dataskyddsombud?
 • DSO-rollen enligt GDPR – många delar att uppfylla

Malin Blixt,
avdelningschef,
IMY

15:45

Nya domar lokalt och från EU – omvärldsbevakning och viktiga avgöranden att ha koll på

 • Nya tillsynsärenden och rättsfall lokalt och från EU-domstolen
 • Djupdykning i några viktiga domar
 • EU-US Data Privacy Framework – hur ska du tänka framåt gällande tredjelandsöverföringar?

Sara HeikfolkSara Heikfolk, 
Advokat,
Hannes Snellman Advokatbyrå

 

Jessica Tressfeldt,
Advokat,
Hannes Snellman Advokatbyrå

16:30

Konferensen avslutas

IFI reserverar sig för programändringar

Talare

Samarbetspartners

Forum för Dataskydd, logo

Forum för Dataskydd är en ideell förening med över 800 medlemmar i hela Sverige. Vi vill bidra till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Sedan 2012 arbetar Forum för Dataskydd för att stärka dataskyddsombudets roll och andra som arbetar med eller kommer i kontakt med dataskyddsfrågor i arbetet.

Vårt fokus är att hjälpa dig som är Dataskyddsombud och andra som arbetar med eller kommer i kontakt med dataskyddsfrågor i arbetet att få den information och kunskap som är nödvändig i ditt arbete. Det gör vi bland annat genom att arrangera webbinarier, seminarier och nätverksträffar. Varje år arrangerar vi även Nordens största dataskyddskonferens – Nordic Privacy Arena.

Forum för Dataskydd finns idag representerade i Stockholm, Göteborg, Region Syd, Region Sydost, Region Mitt och Region Norr.