AI – juridiken, tekniken och praktiken

11 DECEMBER 2023

AI – juridiken, tekniken och praktiken

Datum & tid

11 december
kl. 13:00-16:30

Plats

Digitalt event – delta där du är

Pris

Ordinarie pris 3 000 SEK exkl.moms.

Grupprabatt

Anmäl flera deltagare samtidigt och nyttja vår grupprabatt delta 3 betala för 2!

Våra Villkor

Klicka här

AI – juridiken, tekniken och praktiken

Det senaste året har stort fokus legat på AI i olika sammanhang. Sedan Chat GPT lanserades ökade intresset för AI lavinartat, men det är finns fortfarande en mängd frågor om AI, dess användning, tekniken och juridiken. Under denna halvdagskonferens kommer vi att titta närmare på AI från olika perspektiv.

EU är först i världen med en lagstiftning som uttryckligen adresserar risker med artificiell intelligens och förslaget till en ny AI-förordning (AI Act) godkändes av Europaparlamentet den 14 juni. Det uppdaterade förslaget innehåller många förändringar jämfört med det ursprungliga förslaget, bland annat innehåller det uppdaterade förslaget förbud mot att i vissa fall använda AI. Syftet med den nya AI-förordning är att harmonisera regler för AI inom EU, och säkra en ansvarsfull och reglerad utveckling och användning av AI. AI-förordningen kommer även att tydliggöra vilka typer av AI-teknologier som är tillåtna och vilka som inte är det.

Konferensen kommer även att titta närmare på hur tekniken bakom moderna AI-applikationer ser ut och hur de används i det moderna digitala samhället. Du får lära dig att hantera de juridiska frågorna som den ökade användningen av AI i samhället ger upphov till. Du får den kunskap du behöver för att begripa vad AI är, förståelse för hur den kommer att regleras framöver samt vad det är för juridiska och tekniska färdigheter som kommer att krävas för att kunna tolka och tillämpa AI lagstiftning såsom den AI Act. Du får även ta del av exempel på den praktiska tillämpningen av AI i våra verksamheter.

Program

13:00

IFI hälsar välkommen till eftermiddagen

Anna CollinAnna Collin
Director
IFI

13:05

 AI – tekniken och språkmodeller

 • Vad menar du med AI? – behärska begreppet och innebörden av AI
 • Den grundläggande tekniken bakom AI – skillnaden mellan AI och automatisering
 • Foundation Models – tekniken bakom stora språkmodeller såsom ChatGPT
 • Hur förhåller sig man till en teknik som ändrar sin karaktär kontinuerligt

Stanley Greenstein,
Universitetslektor i rättsinformation,
Stockholms universitet

14:00 Kort paus

14:15

AI-förordningen och dess konsekvenser för svenska verksamheter

 • Detta innehåller förslaget till ny AI-förordning inom EU
 • Definitionen av AI-system – vad är vad?
 • Riskbaserat angreppssätt – så kategoriseras AI-system
 • Förväntade praktiska konsekvenser – för olika typer av verksamheter
 • Vad innebär den nya förordningen vid användande av Chat GPT eller annan generativ AI?
 • Sanktionsavgifter vid överträdelser

Elisabeth VestinElisabeth Vestin,
advokat och partner,
Hannes Snellman

15:00 Kort paus

15:10

AI för att minska matsvinn – så har ICA byggt en lösning tillsammans med samarbetspartnern Whywaste

 • Möjligheterna med rätt samarbetspartner i stället för att bygga allt själv
 • Så har vi byggt en kvalitetssäkrade integrationslösning som går att skala upp med hänsyn till stora datamängder och känslig information
 • ICA:s process för överlämning och driftsättning av nya tjänster med fokus på dataskydd och informationssäkerhet

David Hedlund,
X-Lead –  Entreprenöriell projektledare,
ICAx

15:40 Kort paus

15:45

Efter 300 år av produktutveckling – så tillför AI en ny dimension hos Husqvarna

 • Demokratisering och implementering av AI – så jobbar AI-labbet med att sprida AI:s användningsområden och funktioner internt
 • Utmaningar och möjligheter med AI inom olika produktsegment – framgångsexempel och saker som inte har fungerat
 • Från teknikprojekt till tvärfunktionella team där AI möter legal och säkerhet

Gustaf Lagercrantz, 
Business Development AI Lab,
Husqvarna Group

16:30

Konferensen avslutas

IFI reserverar sig för programändringar

Talare