Sourcingdagarna

7 950 kr

Separat bokningsbar workshop (3 950 kr) läs mer och anmäl dig här! Kombinationsrabatt för dig som deltar på både konferens och workshop.

Kategori:

Beskrivning

Beskrivning

I takt med att IT blir en alltmer affärskritisk funktion är blir det allt viktigare att ha en fungerande sourcingstrategi på plats. Du behöver fatta välinformerade beslut kring vilka delar av IT-verksamheten som är bäst att behålla inhouse och när externa leverantörer kan vara rätt väg för att driva digitalisering och innovation.

Under den uppskattade branschmötesplatsen Sourcingdagarna den 20-21 mars kommer vi att titta närmare på sourcing från flertalet relevanta perspektiv. Vilka är de aktuella trenderna globalt inom sourcing? Hur garanterar du att känslig information hanteras på ett säkert sätt när du outsourcar? Vilka är framgångsfaktorerna för att få till ett lyckat samarbete med dina leverantörer?

Sourcingdagarna bjuder på framstående experter och aktuella case varvat med nätverksmöjligheter och erfarenhetsutbyte. Nytt för i år är också den separat bokningsbara workshopen på temat Innovation och sourcing. Du får öka din kunskap om hur dagens modell för IT-sourcing förenas med ett ökat innovationsbehov.

Målgrupp

I första hand riktar sig konferensen Sourcingdagarna till CIO:er, IT-chefer, IT-strateger, verksamhetschefer, inköpare, upphandlare, jurister, HR, konsulter, rådgivare och leverantörer. Konferensen vänder sig till anställda både inom offentlig förvaltning och näringsliv och tar upp aktuella frågeställningar och erfarenheter i samband med sourcing av IT-tjänster. Vi rekommenderar denna konferens till våra Certifierade Avtalsstrateger.

Workshop – Att skapa digital innovation med IT-sourcing

Efterfrågan på nya digitala tjänster blir allt större från såväl privata företag som inom offentlig sektor. Detta ställer höga krav på innovationsförmågan i IT-sourcing. Hur kan dagens modell för IT-sourcing förenas med kundernas innovationsbehov? Vi erbjuder en workshop som syftar till att öka er förmåga att hantera denna viktiga framtidsfråga på ett så effektivt och inspirerande sätt som möjligt.

Datum: 20 mars – 21 mars 2018

Tid:

Plats: Nalen, Regeringsgatan 74, 111 39 Stockholm. Hitta hit! 

Talarpunkter
 • Kristian Franzén
  Kristian Franzén VD, Kontract AB
 • Ulrika Sjöblom
  Ulrika Sjöblom Affärsområdeschef Sourcing & Upphandling, Kontract AB

Tre aktuella trender inom IT-sourcing

Kristian Franzén, vd, och Ulrika Sjöblom, affärsområdeschef sourcing & upphandling, Kontract

 • IT-säkerhet – förändrade krav inom IT-säkerhet påverkar sourcingprocessen
 • Merger & Aquistions – ökad aktivitet på strukturaffärer förändrar förväntningarna på sourcing
 • Hybrid cloud – tydliga fördelar finns inom området, men ett nytt angreppssätt krävs om de ska realiseras

Rätt sourcingstrategi för att driva digitalisering och transformation av IT

Ann-Marie Ovin, CIO, Advokatfirman Vinge

 • Att ta fram en framgångsrik sourcingstrategi för att skifta fokus från IT-drift till att kunna driva digital transformation
 • Upphandling genom dialogbaserad metodik – skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt och friktionsfritt samarbete
 • Så säkerställer du att outsourcingen lever upp till högt ställda säkerhetskrav redan i upphandlingsfasen

Vad innebär GDPR för sourcingavtalet?

Elisabeth Vestin, Partner, Hannes Snelman

Trots att data, innefattande personuppgifter, är ofta är en av förtagets mest värdefulla tillgångar har personuppgiftsfrågorna historiskt sett sällan prioriterats särskilt högt i sourcingaffärer och oftast förhandlats i slutskedet. Uppmärksammade säkerhetsincidenter och den nya dataskyddsförordningen – GDPR – har resulterat i att dataskyddsfrågorna numera har en central roll i affären.

 • Vad innebär dataskyddsförordningen konkret för sourcingavtalet?
 • Soucing utanför EU/EES – vad måste du tänka på?

De första stegen mot DevOps

Cecilia Borg, VD, Citerus

 • Hur gör DevOps organisationen mer innovativ, robust med och ger bättre kundnöjdhet?
 • Identifiera de första stegen mot implementering och den hjälp man kan ta in utifrån
 • Vanliga misstag och fallgropar när man går mot DevOps

Hur kan offentlig upphandling bli mer effektiv så vi inte fastnar i överprövningar

Martin Bogg, Associate, Advokatfirman Delphi

 • Så jobbar du som beställare proaktivt vid upphandling genom att begära in synpunkter på underlaget redan innan
 • Konsten att utforma upphandlingsdokumenten för att minimera risken för överprövning och underlätta anbudsgivning
 • Dialog och samtal som verktyg för att stoppa överprövningar

Gemensam upphandling av outsourcingtjänster med god förankring i verksamheten

Anders Fredriksson, IT-strateg, Knivsta Kommun

 • Framgångsrik förankring i verksamheterna – Hur få verksamheterna att tänka framtid och förstå vilka behov de har framåt på grund av digitalisering?
 • Vad var för- och nackdelar med gemensam respektive enskild upphandling både från kund- och leverantörsperspektiv
 • Vad ska man särskilt tänka på då man går samman i ett gemensamt upphandlingsprojekt?
 • Ulf Brömster
  Ulf Brömster Head of IT Product and Services Sourcing, Ericsson

Framtida outsourcingstrategier – från outsourcad IT-miljö till as a service och molntjänster

Ulf Brömster, Head of IT Product and Services Sourcing, Ericsson

 • Vilka nya krav ställs på din sourcingstrategi när fokus ligger på as a service och molntjänster?
 • Mats Hultin
  Mats Hultin CIO, Saab

Hur kan man på ett effektivt sätt hantera känslig information i samband med outsourcing av IT-drift?

Mats Hultin, CIO, Saab

 • Framgångsrik outsourcing som lever upp till GDPR, säkerhetskrav och andra regelverk
 • Så formulerar du säkerhetskrav skapar möjlighet till revision
 • Informationsklassificering – säkerställ att du har koll på vilken information du outsourcar

Digitalt ledarskap – vilka nya krav ställs på dig som ledare när hela verksamheten blir digital?

Christer Forsberg Philip, CDO, Stockholms stad

 • Hur skiljer sig det digitala ledarskapet från ett mer traditionellt ledarskap inom IT?
 • Processer, roller och forum
 • Hur ska samarbete mellan CIO, CDO och CTO se ut? Hur skiljer sig rollerna?
 • Nils Knutsson
  Nils Knutsson Senior Advisor, Tieto
 • Ulf Nygren Senior Advisor, Tieto

IT-Sourcing i offentlig sektor 2018

Ulf Nygren, ansvarig outsourcing offentlig sektor och Nils Knutsson, Senior Advisor, Tieto

År 2010 släpptes den uppskattade och välanvända skriften ”IT-Sourcing i offentlig sektor 2010”. I samband med Sourcingdagarna 2018 släpps en uppdaterad version av boken. Innan det är dags för mingel och releasefest för boken får du lyssna till ett samtal med författarna Nils Knutsson och Ulf Nygren från Tieto. De delar med sig av sina reflektioner och sammanfattar de viktigaste lärdomarna från boken och berör bland annat följande områden:

 • Den offentliga outsourcingen i siffror
 • Olika metoder för outsourcing
 • Målsättningar och måluppfyllelse för outsourcing
 • Single sourcing vs multisourcing
 • Utveckling och trender – vad händer inom sourcingområdet framöver?

Ta fram en genomtänkt sourcingstrategi för att säkra kostnadseffektiva leveranser

Eleonore Hammare, VD, D-data

 • Strategisk upphandling – hur avgör du vad som ska lägga ut och vilka delar som ska skötas internt?
 • Hur tar du fram en strategi med säkerhet i fokus?
 • Sårbarhet på bemanningssidan – är outsourcing lösningen på att undvika att system och egenutvecklade lösningar blir personberoende?
 • Så säkerställer du att din sourcingstrategi i första hand har verksamhetsfokus inte teknikfokus

Internt sourcingarbete – hur skapa intern samsyn kring sourcingfrågorna för att uppnå en bättre affär?

Anja Clausin, upphandlingschef, Försäkringskassan

 • Kategoristyrning som arbetsmetod för att få till en effektivare kravställning och god framförhållning och planering av IT-inköpen
 • Så skapas en intern samsyn kring IT-sourcing
 • Hur bör en effektiv beställarorganisation se ut? Effektiv arbetsfördelning mellan Inköp och IT och mellan leverantör och den egna organisationen

Resan från markens digitala lapptäcken till att nyttja molnens kapacitet och utbud för att öka innovation, snabbhet och flexibilitet

Stephan Andersson, CEO, Asurgent

 • Molnet har under sina 10 år utvecklats enormt när det gäller tjänsteutbud, säkerhet och prisnivå. Vad är molnens nuläge idag och vad kan vi förvänta oss framåt?
 • Hur ska både köpare och leverantörer anpassa sina arbetssätt och kompetenser när förflyttningen till de publika molnen förändrar den traditionella IT-outsourcingen i grunden?
 • Var och hur börjar man sin molnresa med hänsyn till bl a teknik, ekonomi, säkerhet och regulatoriska krav?
 • David Frydlinger
  David Frydlinger Advokat & Certified Deal Architect, Advokatfirman Lindahl

Skapa högre kvalitet och mer innovation i outsourcingrelationen genom Vestedmodellen

David Frydlinger, advokat och Certified Deal Architect, Advokatfirman Lindahl

 • Så uppnår du lägre kostnader och högre innovationstakt genom en kombination av ett relationsbaserat kontrakt och en resultatbaserad affärsmodell
 • Hur har företag i praktiken tillämpat Vested-modellen i sina outsourcing-relationer?
 • Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna för att lyckas med en Vested-resa
Program


Dag 1

08.30 Registrering och morgonkaffe

09.00 Sourcingdagarna inleds av konferensens moderator Björn-Erik Willoch, Cordial

09.10 Tre aktuella trender inom IT-sourcing
Kristian Franzén, VD & Ulrika Sjöblom, Affärsområdeschef sourcing & upphandling, Kontract

09.50 Rätt sourcingstrategi för att driva digitalisering och transformation av IT
Ann-Marie Ovin, CIO, Vinge

10.20 Förmiddagskaffe

10.50 Vad innebär GDPR för sourcingavtalet? 
Elisabeth Vestin, Partner, Hannes Snelman

11.20 De första stegen mot DevOps
Cecilia Borg, VD, Citerus

11.50 Lunch

Spår Offentlig sektor

13.00 Hur kan offentlig upphandling bli mer effektiv så vi inte fastnar i överprövningar?
Martin Bogg, Associate, Advokatfirman Delphi

13.30 Gemensam upphandling av outsourcingtjänster med god förankring i verksamheten
Anders Fredriksson, IT-strateg, Knivsta Kommun

Spår privat sektor

13.00 Framtida outsourcingstrategier – från outsourcad IT-miljö till as a service och molntjänster
Ulf Brömster, Head of IT Product and Services Sourcing, Ericsson

13.30 Hur kan man på ett effektivt sätt hantera känslig information i samband med outsourcing av IT-drift?
Mats Hultin, CIO, Saab

14.00 Paus

14.10 Erfarenhetsutbyte vid borden

14.30 Eftermiddagskaffe

15.00 Digitalt ledarskap – vilka nya krav ställs på dig som ledare när hela verksamheten blir digital?
Christer Forsberg Philip, CDO, Stockholms stad

15.35 IT-Sourcing i offentlig sektor 2018
Ulf Nygren, Ansvarig outsourcing offentlig sektor och Nils Knutsson, Senior Advisor, Tieto

16.00 Mingel och bokrelease

17.30 Sourcingdagarnas första dag avslutas

Dag 2

08.30 Morgonkaffe

09.00 Ta fram en genomtänkt sourcingstrategi för att säkra kostnadseffektiva leveranser
Eleonore Hammare, VD, D-data

09.30 Erfarenhetsutbyte vid borden

09.50 Internt sourcingarbete – hur skapa intern samsyn kring sourcingfrågorna för att uppnå en bättre affär?
Anja Clausin, Upphandlingschef, Försäkringskassan

10.20 Förmiddagskaffe

10.50 Resan från markens digitala lapptäcken till att nyttja molnens kapacitet och utbud för att öka innovation, snabbhet och flexibilitet
Stephan Andersson, VD, Asurgent

11.20 Skapa högre kvalitet och mer innovation i outsourcingrelationen genom Vestedmodellen
David Frydlinger, Advokat och Certified Deal Architect, Advokatfirman Lindahl

Panel
11.50 Relationen mellan kund och leverantör – så skapas ett effektivt samarbete
Göran Francke, Konsult, Consort, Erik Gyllfors, Management Consultant, SPN & Eleonore Hammare, VD, D-Data

12.15 Konferensen avslutas

Lunch för workshopdeltagare

Workshop
13.30 Att skapa digital innovation med IT-sourcing
Jon Rognes, Ekonomie doktor, Mattias Axelson, Ekonomie doktor, Handelshögskolan

Pris & villkor

Rabatter - Sourcingdagarna - 2018

Pris: 7 950 kr inkl. dokumentation, två dagars frukost, lunch samt för- och eftermiddagsfika.
Alla priser är exkl. moms.

Rabatt: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under ”medföljande kollegor” i anmälningsformuläret, så får du rabatten Eventuella rabattkoder anges i fältet ”Fakturauppgifter”. Rabatter går ej att förena med varandra.

Villkor: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften. Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration. Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Samarbetspartners

 

Kontract

 

Tieto

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Sourcingdagarna”

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *