Sourcing- och outsourcingavtal

13 950 kr (exkl. moms)

Fördjupa de affärsjuridiska kunskaperna och skriv konkurrenskraftiga sourcing- och outsourcingavtal

Kurstillfällen

29-30 september, 09:00 - 17:00
Stockholm
Platser kvar

Beskrivning

Beskrivning

För att lyckas med kostnadsbesparing, säkra kompetens eller kunna lägga ett ökat fokus på kärnverksamheten väljer många att outsourca delar eller hela sin IT. I många fall är det tveksamt om man når önskade effekter och det är därför viktigt att ta ställning till vad du vill uppnå med sourcing, varför du vill uppnå det och hur du säkerställer att målen uppfylls.

Under kursen Sourcing- och outsourcingavtal förbereds du för de praktiska och juridiska frågor som du kommer att ställas inför och under förhandlingsprocessen. Vi går igenom de förberedande analyserna, vilken typ av avtal som bör upprättas och fördjupar oss i hur strategin för affären bör upprättas. Med rätt kunskap får du förutsättningar för att bygga upp ett bra samspel mellan beställaren och leverantören och stärka organisationens konkurrenskraft.

Ur programmet:

 • Strategi för sourcing av IT-verksamhet
 • Val av form för outsourcing och avtalslösning
 • Kan man förutsäga vilken leverantör som är bäst?
 • Personuppgiftsbehandling vid outsourcing
 • Outsourcingrelationen – ett sampel mellan likvärdiga partners

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som ska anskaffa olika IT-lösningar oavsett om detta är som en produkt (system) eller en tjänst.  Avtalen kan ingå som en del i en offentlig upphandling men kan lika gärna vara en anskaffning som sker i en privat verksamhet. Kursen vänder sig till dig som är beställare, men du kan även komma från en leverantör för att öka din förståelse för dina kunders utmaningar kring IT-avtal.

Målgrupp är personer som ska upphandla IT-konsulttjänster, systemleverans, systemutveckling, underhåll och drift, IT-ansvarig, beslutsfattare inom IT, jurist, avtalsansvarig, inköpschef, inköpare, säljare och marknadsansvarig från leverantörssidan.

Syfte

Kursen syftar till att hjälpa dig att välja rätt tillfälle och rätt form för sourcing/outsorucing, att ställa upp mål för vad du vill uppnå med souring samt att skriva säkra avtal för att detta ska lyckas.

Utbildningen ingår som en utbildningsmodul i programmet för dig som ska bli Certifierad IT-avtalsstrateg, men den är också separat bokningsbar och öppen för alla.

Tid & plats

Tid: 09.00-17.00
Plats klassrum: Narvavägen 12, Stockholm
Digitalt: Du kan delta digitalt på distans på denna utbildning

IFI säkrar din kompetensutveckling i flera leveransformat

 • Små grupper (max 16 personer)
 • Egna lokaler på Narvavägen 12
 • Välj mellan klassrum eller digitalt deltagande – ändra dig när du vill
Program

Utbildningsdag 1

09.00 – 09.30 Registrering och kaffe

09.30 – 09.50 Inledning – allmänna juridiska frågor

 • En juridisk checklista inför outsourcing

Conny Larsson, Singularity Law AB

09.50 – 11.30 Strategi för sourcing av IT-verksamhet

 • Vad ska du outsourca och varför?
 • Förberedelsearbete för att lyckas med outsourcing

Mats Alerius & Mattias Lundmark, Forefront Consulting

11.30 – 12.30 Lunch

12.30 – 13.20 Val av form för outsourcing och avtalslösning

 • Öka din förståelse för avtalsobjektet för att utforma avtalet därefter
 • Vem ska ansvara för vad och vad innebär ansvaret?
 • Vad händer om någon av parterna brister i uppfyllandet av sina åtaganden?
 • Vanliga orsaker till diskussioner och tvister – hur hantera och lösa?

Caroline Sundberg, Hannes Snellman

13.30 – 14.20 forts Val av form för outsourcing och avtalslösning
Caroline Sundberg, Hannes Snellman

14.20 – 14.40 Kaffe

14.40 – 15.30 forts Val av form för outsourcing och avtalslösning
Caroline Sundberg, Hannes Snellman

15.40 – 16.50 Sekretess- och säkerhetsfrågor

 • Regler om sekretess och tystnadsplikt – kan dessa utgöra ett formellt hinder mot avtalet?
 • Lämpligheten i att låta någon annan sköta delar eller hela verksamheten ur ett säkerhetsperspektiv – vad händer när en annan part får tillgång till känslig information?

Conny Larsson, Singularity Law AB

Utbildningsdag 2 

08.45 – 09.10 Morgonsamling och kaffe

09.10 – 10.10 Arbetsrättsliga förutsättningar

 • Skydd av arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag och verksamheter.
 • Arbetsrättsliga hänsynstagande som måste göras i samband med en sourcing

Mikael Nelson, Time Advokatbyrå

10.20 – 11.30 Kan man förutsäga vilken leverantör som är bäst?

 • Vad brukar fungera bäst och vad är lämpligt att outsourca?
 • Vad kan vi förvänta oss när vi väljer en extern leverantör att sköta vår verksamhet, eller delar därav?

Peter Wardell, PA Consulting

11.30 – 12.30 Lunch

12.30 – 13.30 Personuppgiftsbehandling vid outsourcing

 • Kan informationshantering outsourcas när informationen innehåller personuppgifter?
 • Hur säkerställa att leverantören, som blir personuppgiftsbiträde, lever upp till GDPR?

Conny Larsson, Singularity Law AB

13.40 – 14.30 Upphovsrätt och licenser

 • Medger befintliga licensavtal att vi låter någon annan sköta eller nyttja programvaran?
 • Vilka särskilda upphovsrättsliga regler gäller för vidareöverlåtelse av programvaran?
 • Immateriella rättigheter om olika typer av avtal
 • Vilka rättigheter omfattas av upphovsrätten?
 • Licensavtal och programvaruavtal

Hans Nicander, Nicander Advokatbyrå

14.30 – 14.50 Kaffe

14.50 – 16.20 Outsourcingrelationen – ett sampel mellan likvärdiga partners

 • En inblick i de processer, samverkan och samspelet som uppstår i en sourcing/outsourcingrelation

Göran Francke, Consort

16.20 – 16.30 Avslutning
Conny Larsson, Singularity Law AB

Lärare
Priser & villkor

Pris: 13 950 kr inkl. utförlig kursdokumentation, lunch samt morgon- och eftermiddagsfika.
Alla priser är exkl. moms.

Rabatt: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under “medföljande kollegor” i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

Villkor:
Avbokning: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften.

Tillfälliga ombokningsvillkor: Mellan den 15 mars och 15 augusti får du omboka en kurs kostnadsfritt fram till 48 h innan utbildningen startar.

Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, meddela oss nytt namn och kontaktuppgifter för den kollega som övertar platsen, i god tid innan kursstart. IFI har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet

Certifierad IT-avtalsstrateg

Certifierad IT-avtalsstrateg – programmet som ger dig spetskompetens gällande IT-avtal och kravställning.

Vårt certifieringsprogram IT-avtalsstrateg riktar sig främst till dig som arbetar med eller kommer att arbeta med IT-avtalsfrågor. Utbildningen genomförs i Stockholm och omfattar fyra kurser som kan tas i valfri ordning. Genom att se till att kompetensen för att etablera framgångsrika IT-avtal finns inhouse säkrar ni en verksamhetsstrategisk resurs som kan spara både pengar och besvär framåt.

IT är inte längre bara en stödfunktion i företag utan en avgörande del i av affärens eller verksamhetens kärna. För att få till ett gynnsamt samarbete med dina leverantörer, säkra att rätt produkter och tjänster levereras och undvika kostsamma och tidsödande tvister är det viktigt av du som beställare har goda kunskaper om kravställning och avtal. Då leverantörerna sitter på expertisen har de en naturlig fördel (ett naturligt övertag) gentemot beställaren när avtal ska skrivas, men alla parter tjänar på bra och tydliga avtal.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Sourcing- och outsourcingavtal”

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.