Säkra leverantörskedjor

Så jobbar du effektivt med Supply Chain Security

Pris: 3000 kr per deltagare
Grupprabatt: Gå 3 betala för 2

26 oktober, 09:00 - 12:00
IFI Online
Platser kvar
24 januari 2024, 09:00 - 12:00
IFI Online
Platser kvar
22 april 2024, 09:00 - 12:00
IFI Online
Platser kvar

Beskrivning

Beskrivning

Under detta webinarium får du lära dig mer om hur du ökar cyber- och informationssäkerheten i verksamhetens leverantörskedjor. Du får fördjupad kunskap om hur du etablerar ett systematiskt arbetssätt och effektiva processer när det kommer till att jobba med säkerhet hos såväl leverantörer som tredjepartsleverantörer av IT- och molntjänster.

Det är idag vanligt med incidenter i våra leveranskedjor och många av de cyberattacker och informationssäkerhetsincidenter vi sett de senaste åren har sitt ursprung i leverantörledet. Det är något som även uppmärksammas i flera kommande lagar och regelverk med fokus på cybersäkerhet, bland annat NIS 2-direktivet och DORA. Dessa regelverk skärper kraven på kontroll gällande våra leverantörer och deras förmåga att klara de säkerhetskrav som vi ställer på den egna verksamheten.

Många kan känna igen sig i att informationsdelningen från våra leverantörer brister, vilket medför att vi som organisation är omedvetna om hur vår cybersäkerhet faktiskt fungerar i praktiken. Detta kan i sin tur göra det svårt för oss att veta vad vi ska göra när en incident sker i någon av våra leveranskedjor.

Hur kan vi då jobba mer systematiskt och effektivt med säkra att vi har den cyber- och informationssäkerhet vi vill i våra leverantörskedjor – och att vi har kontroll över den? Detta får du lära dig mer om under webinariet. Vi går bland annat igenom hur du jobbar med säkerhet i dina leverantörskedjor när det kommer till upphandling, kravställning och avtal. Du får också en fördjupad förståelse för vad som krävs för att kunna göra en korrekt riskbedömning, effektiva kontroller samt hur du följer upp att verksamhetens leverantörer och underleverantörer lever upp till de krav som ställts, avseende cyber- och informationssäkerhet, under hela avtalsperioden.

Ur innehållet:

  • De största utmaningarna avseende leverantörssäkerhet inom cyber- och informationssäkerhet
  • Riskbedömning av leverantörer
  • Hur kan vi arbeta systematiskt med att öka cyber- och informationssäkerheten i våra leverantörskedjor?
  • Kartläggning av vilka leverantörer och tredjepartsleverantörer verksamheten har samt vilken information de har tillgång till
  • Så kan vi säkra att leverantörerna i vår leverantörskedja har den grundläggande cyberhygien som krävs
  • Hur kan vi samverka med våra leverantörer för att öka och förbättra informationsdelningen?
  • Att tänka på vid upphandling, kravställning och avtal
  • Att tänka på vid uppföljning och kontroll: Processer för uppföljning och kontroll av leverantörskedjorna genom hela avtalsperioden

Målgrupp

Webinariet vänder sig till dig som behöver bredare och djupare  kunskap, gällande cybersäkerhet med koppling till era leverantörer. Det är relevant för alla som arbetar med IT- och cybersäkerhetsfrågor, informationssäkerhetsfrågor, som CIO, CISO, CSO, CTO, Dataskyddsombud, chef eller projektledare i verksamheter som hanterar stora mängder information i allmänhet och känslig information i synnerhet, vilket många gör idag. Förmiddagen vänder sig också till dig som jobbar med upphandling, kravställning och avtal vid köp av IT- och molntjänster. Vår ambition är att stärka din förmåga att jobba med säkerheten i och kontroll av leverantörskedjan.

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Tid & plats

Tid: 09.00 – 12.00
Plats: Digitalt via livestreaming

Pris & villkor

Pris: 3000 kr exkl. moms per deltagarplats.

Rabatt: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under “medföljande kollegor” i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

Villkor:

Avbokning: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften.

Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, meddela oss nytt namn och kontaktuppgifter för den kollega som övertar platsen, i god tid innan kursstart. IFI har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Lärare

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Säkra leverantörskedjor”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.