Säkerhetsskydd i praktiken

säkerhetsskyddets olika delar

7450 kr

Kurstillfällen

07 oktober, 09:00 - 17:00
Stockholm
Platser kvar

Beskrivning

Beskrivning

Välkommen till en heldag med fokus på säkerhetsskydd, säkerhetsskyddad upphandling och säkerhetsskyddsavtalet. Lär dig mer om hur du kan få säkerhetsskyddet att fungera i praktiken.

Dagen består av fyra block där vi går igenom säkerhetsskyddets olika delar, från första analys till sista kontroll. Syftet med dagen är att ge kunskap som utgår både ifrån regelverket och från praktisk erfarenhet.

Inga förkunskaper krävs för att delta, men då vi inte kommer att gå igenom säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen och tillsynsmyndigheternas föreskrifter i sin helhet så finns det ett värde i att ta del av dessa i förväg.

Våra föreläsare har mångårig erfarenhet av att arbeta systematiskt med säkerhetsskyddsfrågor inom olika typer av verksamheter och sektorer, och kan bidra med såväl djup ämneskunskap som konkreta praktiska erfarenheter kring hur man kan hantera utmaningar kopplat till säkerhetsskyddet.

Du får lära dig mer om bland annat:

 • Block 1: Introduktion till säkerhetsskyddslagstiftningen, samt analyser och planer
 • Block 2: Informationssäkerhet och fysisk säkerhet
 • Block 3:  Säkerhetsskyddad upphandling (SUA) och personalsäkerhet, säkerhetsskyddsavtal (SUA-avtal) och att kravställa mot leverantörer
 • Block 4: Forts. säkerhetsskyddad upphandling och kontroller

Målgrupp

Målgrupp för dagen är såväl handläggare, samordnare och specialister som kommer i kontakt med säkerhetsskyddsfrågor i sitt arbete vid olika myndigheter eller företag, som andra yrkeskategorier likt upphandlare eller affärsansvariga vid företag som kommer i kontakt med säkerhetsskyddskrav i samband med upphandlingar.

Tid & plats

Tid: 09.00 – 17.00
Plats: Digital på distans, delta där du är eller delta på plats i vårt klassrum på Narvavägen 12.

Mer om säkerhetsskydd

Den nya lagstiftningen innebär att frågan om säkerhetsskydd har fått ett utvidgat tillämpningsområde och omfattar fler aktörer och verksamheter. Samtidigt är det inte helt enkelt att avgöra när aktören eller verksamheten omfattas av regelverken, vilket innebär att tillämpningen och tolkningen av reglerna inte alltid är tydliga. En första uppgift blir därför att konstatera om vi omfattas av regelverket eller inte. I samband med detta inställer sig även frågan om vilka regler som äger företräde om det samtidigt finns andra regelverk som gäller för säkerheten och informationssäkerheten i vår verksamhet.

Därefter blir det dags att bedöma vilka hot eller risker som föreligger i vår verksamhet och som berör säkerheten (d.v.s. att göra en hotbildsanalys eller risk- och sårbarhetsanalys). Det ska sedan ligga till grund för och dokumenteras i en säkerhetsskyddsanalys. Utifrån denna ska vi bestämma vilka säkerhetsåtgärder som är nödvändiga och som vi ska vidta (fysisk säkerhet, informationssäkerhet och personalsäkerhet). Vi ska också fram en säkerhetsskyddsplan.

Dessutom måste vi säkerhetsklassificera vår information i 4 olika säkerhetsklasser samt säkerhetspröva vår persona som (indelas i 3 olika säkerhetsklasser. Vi även fundera på om vi behöver upphandla några produkter eller tjänster från externa leverantörer, där det kan bli nödvändigt att iaktta de särskilda upphandlingsregler som gäller och upprätta säkerhetsskyddsavtal (SUA-avtal). Dessutom finns regler om sekretess och tystnadsplikt, jämte olika regler om tillsyn, sanktioner och andra påföljder som kan bli aktuella.

Program

Block 1: Introduktion till säkerhetsskyddslagstiftningen, samt analyser och planer

 • Lagstiftningens utformning, inriktning och omfattning. Vad innebär säkerhetsskyddslagstiftningen och vem omfattas?
 • Olika typer av analyser och hur de genomförs. Hur förhåller sig säkerhetsskyddsanalysen till riskanalyser och hur genomförs en säkerhetsskyddsanalys?
 • Säkerhetsskyddsplanering: vem gör vad, och när?
 • Att omsätta krav i den egna verksamheten: hur inarbetar man säkerhetsskyddskrav i organisationens systematiska säkerhetsarbete?

Block 2: Informationssäkerhet och fysisk säkerhet

 • Säkerhetsskyddsklasser: vilka klasser förekommer och vad innebär respektive klass?
 • Säkerhetsskyddsklassificering och övrig informationssäkerhet. Hur får man det att hänga ihop?
 • Krav på IT-säkerhet och signalskydd – en översikt av kravens komplexitet.
 • Vilka krav på fysisk säkerhet förekommer, och vem ställer dem?
 • Hur fungerar krav på fysisk säkerhet i moderna kontorsmiljöer?

Block 3: personalsäkerhet och säkerhetsskyddad upphandling (SUA)

 • Säkerhetsprövningens olika delar. Hur intervjuer, referenstagning och registerkontroller skapar kännedom om pålitlighet och sårbarheter.
 • Bedömningar och register: hur säkerställer vi att vi uppnår en god och kvalitetssäkrad personalsäkerhet?
 • Olika typer av utbildningar: introduktion, grund och specialisering – vilka utbildningar behövs?
 • Planering och dokumentation av utbildningar. Vilka utbildningar tillhandahåller vi? För vem? Och när?
 • Informationsinsatser: måste allt vara en utbildning eller kan säkerhetsskyddsinformation spridas på andra sätt?
 • Säkerhetsskyddsavtal (SUA-avtal): att kravställa mot leverantörer. Vad behöver kravställas? Hur tydlig måste man vara?
 • Särskild säkerhetsanalys: hur bedömer vi behovet av säkerhetsskydd inför en upphandling? När krävs samråd?

Block 4: forts. säkerhetsskyddad upphandling och kontroller

 • Att avsluta ett ”SUA-projekt”. Hur säkerställer vi att information och behörigheter återtas, och projekt överlämnas på ett bra sätt?
 • Kontroller och uppföljning: hur säkerställer vi att krav efterlevs, regler följs och att vi ständigt förbättrar säkerhetsskyddet?
 • Incidentrapportering- och hantering. Vad gör vi när det som inte får hända ändå händer?

 

Pris & villkor

Pris: 7450 SEK inkl. utförlig kursdokumentation. Alla priser är exkl. moms.

Rabatt: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under “medföljande kollegor” i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

Villkor:

Avbokning: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften.

Ombokning: Just nu får du kostnadsfritt omboka din fram till 48 h innan utbildningsstart.

Överlåta din plats: Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Lärare
 • Per Fjellman Senior Advisor & Service Owner - Protective Security at Combitech Sverige

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera ”Säkerhetsskydd i praktiken”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.