Personuppgiftsbiträdes- och Dataskyddsombudsfrågor enligt GDPR

13 950 kr

Sakkunskap om de viktigaste lagändringarna

Kurstillfällen

  • 26-27 april
  • 13-14 september
  • 29-30 november

Kategori:

Beskrivning

Beskrivning

Den nya dataskyddsförordningen skärper kraven på organisationens informationssäkerhet. För dig som hanterar dataskyddsombudsfrågor och frågor som berör personuppgiftsbiträdesavtalet innebär dessa förändringar ett utökat ansvar.

Under kursen Personuppgiftsbiträden och dataskyddsombudsfrågor enligt nya dataskyddsförordningen (GDPR) fokuserar vi på de kommande förändringarna och vilka utmaningar dessa medför. Du får en gedigen genomgång om vilka system, processer och interna rutiner som ni kan komma att behöva förändra inom organisation för att uppfylla de nya kraven. Vi kommer också att belysa viktiga undantag och specialregler från den nya förordningen och fördjupa oss i specialregler.

Genom att uppdatera dina kunskaper kan du känna dig trygg i att veta att du behandlar personuppgifter på ett lagligt riktigt sätt. Givetvis tittar vi även närmare på rollen som dataskyddsombud. Hur kommer rollen att förändras och vilka nya utmaningar kommer den att möta i framtiden?

Kursens upplägg

Utbildningen rymmer både teoretiska genomgångar och praktiska fall.

Ur kursprogrammets innehåll

Informationskrav
Under utbildningen får du kunskap om vad du måste informera om på till exempel webbsidor, i er marknadsföring och på fakturor för att agera i enlighet med de nya kraven.

Behandla personuppgifter
Information om hur du behandlar personuppgifter för annans räkning och hur skriver du korrekta och säkra personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal).

Särskilda regler
Vilka undantag kommer att finnas från bestämmelserna i den nya dataskyddsförordningen? Vi fördjupar oss i offentlighetsprincipen, tryckfriheten och yttrandefriheten. Under kursen gör vi även en fördjupning i speciella registerlagar och andra specialregler.

Tillsyn och sanktioner
Du får information om vilka påföljder det får för verksamheten om den inte är compliant med den nya förordningen när den träder i kraft.

Kursen ingår som en delkurs i Diplomerad Dataskyddsstrateg.

Tid & plats

Tid: 09.00-17.00
Plats: Narvavägen 12, Stockholm

Program

Dag 1

Inledning, allmänna frågor

Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden – roller & ansvar

Personuppgiftsbiträdesavtalet – utformning & innehåll

Dataskyddsombudets roll och arbetsuppgifter

Behandling av personuppgifter utomlands – lagligt/lämpligt?

Dag 2

Särskilda behandlingssituationer

Uppförandekoder och certifiering

Tillsynsmyndigheternas roll – Datainspektionen och Dataskyddsstyrelsen

Rättsmedel, sanktionsavgifter och skadestånd

Sammanfattning och avslutning

Priser & villkor

Pris: 13 950 kr inkl. utförlig kursdokumentation, lunch samt morgon- och eftermiddagsfika.

Alla priser är exkl. moms.

Rabatt: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under ”medföljande kollegor” i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

Villkor: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften. Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration. Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Lärare
Referenser

“Bredden och helheten”

Björn Reimers, VD, REAL AB, Betyg 5/5

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Personuppgiftsbiträdes- och Dataskyddsombudsfrågor enligt GDPR”

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *