Personalsäkerhet och säkerhetsprövningar

Få fördjupad kunskap om personalsäkerhet och säkerhetsprövning

7950 kr

Kurstillfällen

25 oktober, 09:00 - 17:00
Digitalt eller Stockholm
Platser kvar

Beskrivning

Beskrivning

Personalsäkerhet & säkerhetsprövningar

Detta är en utbildning med fokus på de interna hoten, personalsäkerhet och säkerhetsprövningar. De interna hoten ökar och har idag sin drivkraft både från affärskonkurrens, kriminell verksamhet och från främmande makts underrättelseverksamhet riktad mot Sverige. För att bemöta hotet med utgångspunkt i personal och människa arbetar vi med personalsäkerhet som en viktig del av säkerhetsskyddet.

Under denna dag får du får lära dig mer om områdets huvuddelar och hur du arbetar med säkerhetsprövningar. Syftet med personalsäkerhet är att säkerställa att det bara är individer som är pålitliga ur säkerhetssynpunkt som deltar i säkerhetskänslig verksamhet och att dessa individer har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd. Under dagen får du även lära dig mer om hur du på bästa sätt genomför en säkerhetsprövningsintervju.

Inga förkunskaper krävs för att delta, men då vi inte kommer att gå igenom säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen eller tillsynsmyndigheternas föreskrifter så finns det ett värde i att ta del av dessa i förväg.

Ur innehållet:

Del 1 – Grundläggande kunskap och förståelse för personalsäkerhet

 • Upptakten till det rådande säkerhetspolitiska läget
 • Säkerhetsskyddslagen
 • Underrättelsetjänst – övergripande metoder och tekniker
 • Personalsäkerhet – en del av säkerhetsskyddet: utbildning och säkerhetsprövning

Del 2 – Vad är det vi behöver skydda oss mot?

 • Hotaktörer, deras närmare arbetssätt och taktiska val vid rekrytering av insiders
 • Exempel från verkligheten, fallstudier kopplat till spioneri och annan insiderrisk
 • Insiderpsykologi – mänskliga egenskaper och varför gränsen passeras

Del 3 – Säkerhetsprövningens teori

 • Begrepp – grundutredning, bakgrundskontroll, säkerhetsprövningsintervju, registerkontroll mm – vad är vad?
 • Säkerhetsprövning under medarbetarens/den kontrakterades ”livscykel” – vid rekrytering/kontraktering, uppföljande/periodisk och vid avslut av anställning eller kontrakt
 • Säkerhetsprövning enligt lagstiftningen (personalsäkerhet)
 • Hur genomför du säkerhetsprövningsintervjun – frågeområden?
 • Samtals- och intervjuteknik
 • Värdering och tolkning
 • Slutsatsdragning
 • Kommunikation av resultat

Del 4 – Säkerhetsprövningen i praktiken

Vi övar på det vi lärt oss i del 3.

Syfte
I slutet av denna kurs kommer du att ha fått fördjupad kunskap om personalsäkerhet och säkerhetsprövningar.

Målgrupp
Målgrupp för dagen är beslutsfattare, handläggare, samordnare och specialister som kommer i kontakt med säkerhetsskyddsområdet i sitt arbete och i sin verksamhet – och behöver fördjupad kunskap gällande personalsäkerhet. Dagen är relevant även för dig som arbetar inom HR, som personalansvarig, rekryterare, affärsansvarig eller konsult och vill lära dig mer om risker kopplat till insiders samt hur du genomför en säkerhetsprövning på bästa sätt, oavsett om säkerhetsskyddslagen gäller i din verksamhet eller inte.

Tid & plats

Tid: 09.00 – 16.00

Format

 • Delta digitalt på distans eller på plats i klassrummet.
 • Egna lokaler på Narvavägen 12.
 • Ändra dig när du vill, i mån av plats.
Mer om säkerhetsskydd

Lagstiftningen innebär att frågan om säkerhetsskydd har fått ett utvidgat tillämpningsområde och omfattar fler aktörer och verksamheter. Samtidigt är det inte helt enkelt att avgöra när aktören eller verksamheten omfattas av regelverken, vilket innebär att tillämpningen och tolkningen av reglerna inte alltid är tydliga. En första uppgift blir därför att konstatera om vi omfattas av regelverket eller inte. I samband med detta inställer sig även frågan om vilka regler som äger företräde om det samtidigt finns andra regelverk som gäller för säkerheten och informationssäkerheten i vår verksamhet.

Därefter blir det dags att bedöma vilka hot eller risker som föreligger i vår verksamhet och som berör säkerheten (d.v.s. att göra en hotbildsanalys eller risk- och sårbarhetsanalys). Det ska sedan ligga till grund för och dokumenteras i en säkerhetsskyddsanalys. Utifrån denna ska vi bestämma vilka säkerhetsåtgärder som är nödvändiga och som vi ska vidta (fysisk säkerhet, informationssäkerhet och personalsäkerhet). Vi ska också fram en säkerhetsskyddsplan.

Dessutom måste vi säkerhetsklassificera vår information i 4 olika säkerhetsklasser samt säkerhetspröva vår personal som (indelas i 3 olika säkerhetsklasser. Vi även fundera på om vi behöver upphandla några produkter eller tjänster från externa leverantörer, där det kan bli nödvändigt att iaktta de särskilda upphandlingsregler som gäller och upprätta säkerhetsskyddsavtal (SUA-avtal). Dessutom finns regler om sekretess och tystnadsplikt, jämte olika regler om tillsyn, sanktioner och andra påföljder som kan bli aktuella.

Pris & villkor

Pris: 7950 SEK inkl. utförlig kursdokumentation. Alla priser är exkl. moms.

Rabatt: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under “medföljande kollegor” i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

Villkor:

Avbokning: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften.

Överlåta din plats: Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Lärare

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Personalsäkerhet och säkerhetsprövningar”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.