IT-upphandling och immateriella rättigheter

7 450 kr

Kurstillfällen

13 februari 2020, 09:00 - 17:00
Stockholm
Platser kvar

Kategori:

Beskrivning

Beskrivning

Denna utbildningsdag ger dig fördjupad kunskap om hantering av immateriella rättigheter och hur sådana rättigheter påverkar IT-upphandlingar och IT-avtal.

Då IT idag är en integrerad och betydelsefull del av de flesta verksamheter och listan över olika typer av IT-system är oändlig – blir också frågan om immateriella rättigheter av största vikt att beakta inför och under en IT-upphandling. Både för att upphandlaren ska kunna skydda sin IT-investering, för att anbudsgivaren ska kunna leverera produkten eller tjänsten på̊ ett ändamålsenligt sätt och för att förhindra att krav och kriterier i upphandlingen utformas på ett sätt som kränker innehavarens immateriella rättigheter.

En återkommande fråga i samband med IT-upphandling är hantering av immateriella rättigheter. I en IT-upphandling är det viktigt att på ett konstruktivt sätt hantera frågorna om upphovsrätt, patenträtt och licensfrågor. Det kan bland annat gälla frågor om vem som har äganderätten och vem som har nyttjanderätten, upphandlas ett helt paket där allt ingår eller är det delar av ett paket eller endast en programvara och vad gäller i de olika fallen?

Vi tittar under denna utbildningsdag närmare på vad som bör framgå i förfrågningsunderlaget vid en IT-upphandling gällande och upphovsrätt, patenträtt och licensfrågor.

Du får fördjupad kunskap om:       

 • Reglerna avseende rättigheterna till IT-system och datorprogram
 • Hur förhåller sig upphandlingsreglerna till upphovsrätten?
 • Hur ska kraven utformas vid en IT-upphandling?
 • Äganderätt eller nyttjanderätt?
 • Lämpliga upphandlingsförfaranden i olika situationer

Utbildning ingår som en valbar utbildningsdag i programmet för dig som ska bli Diplomerad IT-beställare/anbudsgivare, men den är också separat bokningsbar och öppen för alla.

Tid & plats

Tid: 09.00-17.00
Plats: Narvavägen 12, Stockholm

Program

08.45 – 09.00 Registrering och kaffe

09.00 – 09.20 Att sätta scenen – immateriella rättigheter i IT-upphandlingar
Pernilla Norman, Advokatfirman LexIT

09.20 – 10.10 Introduktion till immaterialrätt ur ett IT-perspektiv
Hans Nicander, Nicander Advokatbyrå

10.20 – 11.30 Immateriella rättigheter till IT-system, IT-tjänster och datorprogram
Hans Nicander, Nicander Advokatbyrå

11.30 – 12.30 Lunch

12.30 – 12.50 Praktisk övning – immateriella rättigheter ur ett upphandlingsperspektiv
Pernilla Norman, Advokatfirman LexIT

12.50 – 13.40 Vad får vi?

 • Hur förstår och tolkar vi licensvillkor och andra villkor om rättigheter?
 • Immateriella rättigheter i IT-avtal

Katarina Bohm Hallqvist, Eris Law Advokatbyrå

13.40 – 14.30 Vad gör vi när avtalet är otydligt?

 • Avtalet saknar (eller har otydlig) reglering om hantering av data och immateriella rättigheter vid avtalstidens utgång
 • Avgående leverantör vägrar samarbeta vid införande och övergång till nytt system och försöker ”blocka” med hänvisning till immateriella rättigheter till befintligt system

Katarina Bohm Hallqvist, Eris Law Advokatbyrå

14.30 – 14.50 Kaffepaus

14.50 – 16.00 Kränkningar och konflikter

 • Krav och beskrivningar i upphandlingsdokumenten kränker någons immateriella rättigheter
 • Kraven i upphandlingen medför att leverans fordrar licenser, intrång i immateriella rättigheter eller liknande
 • Vad gör vi om det blir revision?
 • Domstol eller skiljeförfarande?

Pernilla Norman, Advokatfirman LexIT

16.00 – 16.40 Att kravställa IT med immateriella rättigheter

 • Utformning av krav
 • Olika lösningar kräver olika former av immateriella rättigheter
 • Äga contra nyttjanderätt (licenser)

Bertil Nordlund, Knowit

Slut för dagen

Lärare
Priser & villkor

Pris: 7 450 kr inkl. utförlig kursdokumentation, lunch samt morgon- och eftermiddagsfika.
Alla priser är exkl. moms.

Rabatt: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under “medföljande kollegor” i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

Villkor:
Avbokning: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften.

Ombokning: Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration.

Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Diplomerad IT-beställare/anbudsgivare

IT utgör för de flesta idag en avgörande del av verksamheten, därför är frågan om kompetens och kunskap inom IT-upphandling mer aktuell än någonsin och helt avgörande för att säkra att vi genomför framgångsrika upphandlingar. Den snabba utvecklingen inom IT och digitalisering medför också att man många gånger behöver upphandla på nya, oprövade sätt. Att upphandla informationssystem, tjänster och andra IT-lösningar ställer krav på särskilda kunskaper inom IT-området, för att vi ska kunna förstå och använda det upphandlingsrättsliga regelverket på bästa sätt. Genom att arbeta för att kompetensen höjs för att genomföra framgångsrika IT-upphandlingar så säkrar vi en verksamhetsstrategisk resurs som sparar både arbete och kostnader i framtiden.

Diplomeringsprogrammet riktar sig främst till dig som på olika nivåer och i olika roller arbetar med eller kommer att arbeta med upphandlingar på IT-området, som upphandlare, kravställare, anbudsgivare eller i någon annan roll. Utbildningen genomförs i Stockholm och omfattar sju olika delkurser samt ett diplomeringsmöte, där några är obligatoriska och andra valbara.

Programmet är relevant för såväl upphandlare som anbudsgivare. Vi ser att det finns ett stort värde i att representanter från olika perspektiv deltar tillsammans i utbildningen. Det skapar en god dynamik och inte minst förutsättningar för relevanta dialoger, diskussioner och erfarenhetsutbyten.

Utbildningar som ingår i programmet: 

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “IT-upphandling och immateriella rättigheter”

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.