Informationssäkerhet enligt GDPR

13 950 kr

Fördjupning
Proaktiva säkerhetsåtgärder

Kurstillfällen

  • 31 maj-1 juni
  • 6-7 september
  • 6-7 november

Beskrivning

Beskrivning

Då den nya dataskyddsförordningen träder i kraft står din organisation inför en rad förändringar – inte minst säkerhetsmässigt. Kraven på hur verksamheten skyddar och hanterar information kommer att skärpas. För att uppfylla de nya direktiven kommer väl fungerande och effektiva IT-system, processer och rutiner vara avgörande. Men hur kan vi proaktivt säkerställa att vi kan hantera och åtgärda risker på rätt sätt?

Under dessa utbildningsdagar fördjupar vi oss i den nya dataskyddsförordningen med särskilt fokus på informationssäkerhet och säkerhetsåtgärder som vi bör åta gällande till exempel incidentrapportering och konsekvensbedömningar. Du får också veta mer om vad det uttryckliga kravet på inbyggt dataskydd och privacy by design omfattar och hur du kan arbeta proaktivt för att säkra att din verksamhet lever upp till den nya förordningen när den träder i kraft i maj 2018. Dessa utbildningsdagar ingår som en del av vårt program Diplomerad Dataskyddsstrateg och fungerar även som en fristående utbildning.

Kursens upplägg

Vi ger dig en gedigen teoretisk grund att stå på och du får även öva på att praktiskt tillämpa de nya kunskaperna. Under kursen kommer du att få öva praktiskt med att göra en hotbilds-, risk- och sårbarhetsanalys och vi diskuterar laglighet, lämplighet och eventuellt tillkommande åtgärder.

Ur kursprogrammets innehåll

Den nya dataskyddsförordningen: Du ges information om vilken påverkan den nya dataskyddsförordningen har på vår informationssäkerhet. Vad är viktigt att tänka på och vad kan du göra för att proaktivt förbereda dig för de nya reglerna?

Privacy by Design: Vi tittar närmare på kraven på inbyggt dataskydd, Privacy by Design. Dessutom undersöker vi hur du uppfyller kraven på inbyggt dataskydd så väl juridiskt som tekniskt.

Säkerhetsstandarder: Vi tittar närmare på ISO27000/31000 och fördjupar diskussionen kring hantering av personuppgiftsincidenter på lämpligt sätt och hur vi säkerställer att det finns en fungerande process för att hantera incidenter.

Kursen ingår som en delkurs i Diplomerad Dataskyddsstrateg.

Tid & plats

Plats: Narvavägen 12, Stockholm
Tid: 09.00-17.00

Program

Dag 1

Inledning, allmänna frågor

Säkerhetskraven i GDPR, Juridisk utformning och innebörd

Vad är informationssäkerhet

Risk- och kontinuitetshantering

Riskbedömning – övning

Kontinuitetsplanering – övning

Dag 2

Privacy by design – Hur får vi systemet att göra jobbet?

Säkerhetskraven i GDPR, Tekniska och praktiska konsekvenser

Konkreta säkerhetskrav och stöd i säkerhetsarbetet

Sammanfattning och avslutning

Priser & villkor

Pris: 13 950 kr inkl. utförlig kursdokumentation, lunch samt morgon- och eftermiddagsfika.

Alla priser är exkl. moms.

Rabatt: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under ”medföljande kollegor” i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

Villkor: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften. Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration. Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Lärare
Referenser

”Underlag, förslag på mallar, checklistor, argumentation. Bra, pragmatisk och verklighetsanknuten approach, inte bara teori”

Maria-Theresa Essen-Möller, VD, Health Solutions Svenska AB

Diplomerad Dataskyddsstrateg

Kursen ingår som delkurs i Diplomerad Dataskyddsstrateg. Läs mer om rabatter och delkurserna via bokningsknappen.

IFI erbjuder dig att bli Diplomerad Dataskyddsstrateg. Det är ett diplomeringsprogram som ger dig den kompetens och kunskap du behöver för att på ett säkert och effektivt sätt förbereda organisationen för införande av nya dataskyddsförordningen (GDPR). Du kommer att få en gedigen teoretisk grund och du kommer även att få öva på att praktiskt tillämpa det du lärt dig. Vår ambition är att hjälpa dig att på ett säkert och effektivt se till att din verksamhet är compliant med den nya förordningen när den träder i kraft.

Utbildningarna fördjupar sig i genomgång av den allmänna dataskyddsförordningen, förberedande åtgärder, hur du hanterar personuppgifter, vilka konsekvenser nya förordningen få för IT- och informationssäkerhet och du får också lära dig mer om informationsskyldighet, personuppgiftsbiträdesavtal och undantagen. Vi säkrar din kompetens i den nya dataskyddsförordningen (GDPR) genom våra utbildningar.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Informationssäkerhet enligt GDPR”

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *