DevOps för ledare och chefer

7 950 kr

Kurstillfällen

  • 7 november

Beskrivning

Beskrivning

Vissa tror att DevOps bara är relevant för bolag som Spotify och Klarna. Men i själva verket har flera stora svenska organisationer, både inom offentlig och privat sektor, har anammat DevOps principer. DevOps-principerna handlar om betydligt mer än automatisering och teknik. DevOps representerar ett nytt  och effektivt förhållningssätt till utveckling av tjänster, drift, support och förvaltning.

DevOps är en blandning mellan filosofi, metod, modell och verktyg som tar fasta på vikten av kommunikation, samarbete, integration och automation. Den primära anledningen att anamma DevOps är att höja värdet av IT-leveransen genom att skapa ett snabbt och effektivt flöde från kravspec till driftsatt tjänst. För att uppnå detta krävs effektiva processer och verktyg som främjar agil utveckling och stärker bandet mellan utveckling, drift, support och förvaltning.

Kursen DevOps för ledare och chefer ger en överblick av DevOps från ett flertal perspektiv. Den beskriver, på hög nivå, hur och varför DevOps kan utgöra ett bra stöd för att stärka samverkan mellan utveckling, drift, support och förvaltning. Kursen beskriver översiktligt de principer, metoder modeller och verktyg som utgör kärnan i DevOps samt kopplingen mot andra modeller och ramverk som ITIL®, Lean och agil utveckling. DevOps påverkan på följande områden adresseras:

  • Organisation
  • Arbetssätt
  • Kultur
  • Automatisering/arkitektur
  • Mätning och förbättring

Efter genomgången kurs har du fått en förståelse för vad DevOps är och dess potential att transformera en organisation och dess relation till tjänsteutveckling. Du har även fått konkreta exempel på hur DevOps tillämpas i olika organisationer och vilka steg man bör ta för att börja, eller fortsätta, DevOps-resan.

Tid & plats

Plats: Narvavägen 12, Stockholm
Tid: 09.00-17.00

Program

09.00 Introduktion, bakgrund och värdet av Devops

10.00 Organisation
Multikompetenta team med helhetsansvar för leveransen är ett av huvudbudskapen i DevOps. Samtidigt som teamet tar ansvar för leveransen får de även mandat att forma sina egna arbetssätt och förutsättningar. Vilka nya krav på kompetensprofil kräver detta för at säkerställa leveransförmåga?

11.00 Arbetssätt
Arbetssätten inom DevOps influeras starkt av agila metoder och lean. Fokus ligger på att skapa ”flow” samt att undvika arbete som inte är värdeskapande. Hur uppnår du detta? Och lyckas du få till en ledarstil som bygger på mission command and empowerment snarare än detaljstyrning?

12.00 Lunch

13.00 Kultur
Tillit är ett centralt ord i DevOps. Tillit krävs för att skapa en kultur där medarbetarna är villiga att experimentera och inte är rädda för att misslyckas. Öppenhet och viljan att utvecklas, bland annat genom feedback, är ytterligare en framgångsfaktor. Hur skapar du en kultur där misslyckande ses som en chans att lära sig, både som individ och organisation?

14.00 Automatisering/arkitektur 
Automatisering ställer krav på den tekniska arkitekturen samt tjänsternas uppbyggnad. Men automatisering är också en framgångsfaktor för att korta ledtider, öka kvalitet samt minska kostnader. Under passet får du bland annat koncept som microservice förklarade.

15.00 Mätning och förbättring
En viktig faktor inom DevOps är att mäta allt samt att se till att feedback-looparna är så snabba som möjligt. Hur säkerställer du att resultatet från mätningar och monitorering faktiskt används på ett sätt som skapar värde? Skillnaden mellanleading och lagging indicators förklaras.

15.45 Sammanfattning och avslutning

Priser & villkor

Pris: 7 950 kr inkl. utförlig kursdokumentation, lunch samt morgon- och eftermiddagsfika.
Alla priser är exkl. moms.

Rabatt: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under “medföljande kollegor” i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

Villkor: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften. Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration. Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Kursledare

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “DevOps för ledare och chefer”

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.