Dataskyddsdirektivet

13 950 kr

en fördjupning med fokus på svensk rätt och brottsdatalagen (BDL)

Kurstillfälle

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Kategori:

Beskrivning

Beskrivning

EU har antagit ett direktiv som reglerar hur personuppgifter får hanteras inom bland annat brottsbekämpning. En utredning har därefter tagit fram ett förslag till ny brottsdatalag som ska införa direktivet i svensk lagstiftning.

Det nya dataskyddsdirektivet medför många förändringar och det gäller inte minst ansvaret för brottsbekämpning. Oavsett om du arbetar direkt eller indirekt med brottsbekämpande åtgärder så påverkas ditt arbete av de nya reglerna. En väl avvägd balans kommer att bli nödvändig mellan skyddet för den personliga integriteten och samhällets krav på att brott förebyggs, beivras och förhindras.

Denna utbildning ger dig fördjupad kunskap om vilka konkreta förändringar som dataskyddsdirektivet kommer att innebära. Under utbildningsdagarna får du även lära dig mer om direktivets tillämpningsområden och innehåll samt hur svensk rätt förhåller sig till direktivets förpliktelser. Vi tittar närmare på hur den föreslagna brottsdatalagen (BDL) kommer vara tillämplig samt hur BDL förhåller sig till GDPR, den kompletterande dataskyddslagen och verksamhetsspecifika lagar.

Du får fördjupad kunskap om:

Dataskyddsdirektivets tillämpningsområden

 • Direktivets innehåll och tillämpningsområden.
 • Vilka viktiga begrepp och definitioner ska finnas i BDL?
 • Vilka ska utgöra ”behöriga myndigheter” enligt BDL och vilka andra organisationer kan omfattas?
 • Vad är rättslig grund respektive berättigat ändamål för behandling av personuppgifter enligt BDL och hur förhåller sig dessa till varandra?

Ändrad författningsreglering

 • Information om i vilka avseenden ny eller ändrad författningsreglering krävs för att Sverige ska leva upp till förpliktelserna.
  För vilka nya (sekundära) ändamål får personuppgifter behandlas enligt BDL och vilken betydelse får finalitetsprincipen?
 • Vilka är den personuppgiftsansvariges skyldigheter enligt BDL? Vilka är den registrerades rättigheter enligt BDL?
  Vad ska gälla för anlitande av personuppgiftsbiträden och personuppgiftsbiträdesavtal enligt BDL?
 • Vilka är förutsättningarna för Dataskyddsombud enligt BDL?
 • Vilka konsekvenser kan följa av åsidosättande av BDL – sanktionsavgifter, skadestånd?
 • Vad ska särskilt gälla enligt BDL vid behandling av personuppgifter utomlands, särskilt utanför EU/EES (tredje land)?

Svensk rätt

 • Vi tittar närmare på hur svensk rätt förhåller sig till direktivets förpliktelser

Tid & plats

Tid: 09.00-17.00
Plats: Narvavägen 12, Stockholm

Program

Dag 1

Inledning, allmänna frågor

Säkerhetskraven och skyddet för personuppgifterna

Bakgrund, ändamål och syfte, begrepp & definitioner

Behöriga myndigheter och andra aktörer som omfattas, gränsdragningsfrågor

Kraven på själva behandlingen, rättslig grund och berättigade ändamål

De registrerades rättigheter – rätten till information och olika åtgärder

Dag 2

Personuppgiftsansvarigas skyldigheter

De formella kraven på säkerhet och skydd för personuppgifterna

Om behandlingen av personuppgifter ska ske utomlands

Tillsyn, sanktionsavgifter och skadestånd

Work­shop – Hur ska vi lyckas få in ett integritetstänkande mitt i alla krav på effektivitet och resultat?

Sammanfattning och avslutning

Priser & villkor

Pris: 13 950 kr inkl. utförlig kursdokumentation, lunch samt morgon- och eftermiddagsfika.

Alla priser är exkl. moms.

Rabatt: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under “medföljande kollegor” i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

Villkor:
Avbokning: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften.
Ombokning: Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration.

Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Lärare

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Dataskyddsdirektivet”

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.