Den nya AI-förordningen

Webinarium med fokus förslaget till nya regler för artificiell intelligens (AI)

Pris: 3000 kr per deltagare
Grupprabatt: Gå 3 betala för 2

Kurstillfällen

18 oktober, 09:00 - 11:30
IFI Online
Platser kvar

Beskrivning

Beskrivning

En förmiddag med fokus på den nya AI-förordningen – förslaget till nya regler för artificiell intelligens (AI)

I takt med den snabba utvecklingen inom Artificiell intelligens (AI) uppstår det frågor, osäkerheter och utmaningar gällande hur lagar, regler och etiska riktlinjer kan och bör tillämpas på AI. Dessa frågor kommer vi att belysa under webinariet, denna gång med utgångspunkt i förslaget till den nya AI-förordningen.

EU-kommissionens förslag till en ny förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens (AI) ligger inom ramen för strategin för det digitala Europa. Ambitionen är att föreslå ett rättsligt ramverk för AI med utgångspunkt i etiska riktlinjer för utveckling och användning av AI.

Syftet med förslaget till förordning är att harmonisera regler för AI inom EU, stärka den inre marknadens konkurrenskraft samt att undvika olikheter på EUs inre marknad.

Förordningen syftar även till att stärka säkerheten och hantering av de etiska utmaningarna som uppstår. Den nya AI-förordningen ska även främja de positiva aspekterna av AI och säkerställa fri rörlighet av AI-system.

Förslaget utgår från ett riskbaserat angreppsätt i syfte att skapa en uppdelning mellan olika typer av AI-system och dess användning där vissa är förbjudna, andra tillåtna men med restriktioner och krav på till exempel tillsyn och registrering hos ansvarig myndighet.

Under webinariet går vi igenom förslaget till den nya AI-förordningen steg för steg, och vi diskuterar även hur AI passar in i dagens IT-rätt och regelverk, samt tittar närmare på trender och utveckling inom området samt vilka konsekvenser den snabba tekniska utvecklingen innebär för juridiken.

Ur innehållet

Block 1

 • Vad innehåller den nya AI-förordningen – vilka nyheter kan vi vänta oss?
 • Den nya AI-förordningen, dess innehåll och konsekvenser
 • Hur ser vi på förhållandet mellan juridik och teknik som uppstår till följd av den ökande digitaliseringen i vårt samhälle?
 • Tidsperspektiv och förväntade konsekvenser – gällande den nya AI-förordningen
 • Koppling AI Act och GDPR
 • Trender och utveckling inom området

Block 2

 • Hur samspelar AI och självlärande teknik med samhället och vilka etiska utmaningar medför detta?
 • Artikel 10 – fokus på machine learning
 • Ansvar från ett tekniskt perspektiv – kausalitet i en AI-värld
 • Vad innebär det att AI-förordningen inte är teknikneutral?
 • AI-system och riskbaserat angreppssätt – så kategoriseras AI-system

Målgrupp

Webinariet riktar sig till dig som vill ha djupare förståelse för den nya AI-förordningen och du kan vara beslutsfattare inom företag och organisationer som arbetar i en teknologidriven verksamhet, där AI & Machine Learning är och eller inom kort kommer att vara del av verksamheten. Du kan vara leverantör eller beställare av AI och självlärande teknik. Men det är också ett viktigt webinarium för dig som arbetar som jurist eller advokat, med compliance och regelefterlevnad.

Tid & plats

Tid: 09.00 – 11.30
Plats: Online

Program

09:00 Inledning och välkommen!
Anna-Maria Rosenberg, vd, IFI

09:05 Hur samspelar AI och självlärande teknik med samhället och vilka etiska utmaningar medför detta?

 • Artikel 10 – fokus på machine learning
 • Ansvar från ett tekniskt perspektiv – kausalitet i en AI-värld
 • Vad innebär det att AI-förordningen inte är teknikneutral?
 • AI-system och riskbaserat angreppssätt – så kategoriseras AI-system

Stanley Greenstein, (Jur. Dr.) universitetslektor i rättsinformatik vid Institutet för rättsinformatik, Juridiska institutionen, Stockholms Universitet.
Föreläsningen hålls på engelska

10.00 Paus

10:15 Vad innehåller den nya AI-förordningen – vilka nyheter kan vi vänta oss?

 • Den nya AI-förordningen, dess innehåll och konsekvenser
 • Hur ser vi på förhållandet mellan juridik och teknik som uppstår till följd av den ökande digitaliseringen i vårt samhälle?
 • Tidsperspektiv och förväntade konsekvenser – gällande den nya AI-förordningen
 • Koppling AI Act och GDPR

Linn Alfredsson, chefsjurist, Microsoft Sverige

11:00 Trender och utveckling inom området samt Q&A

Linn Alfredsson, chefsjurist, Microsoft Sverige och Stanley Greenstein, (Jur. Dr.) universitetslektor i rättsinformatik vid Institutet för rättsinformatik, Juridiska institutionen, Stockholms Universitet

11:30 Slut på webinariet

Pris & villkor

Pris: 3000 kr  exkl. moms per deltagarplats. En aktiverad länk till webinariet skickas kort innan start.

Rabatt: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under “medföljande kollegor” i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

Villkor:
Avbokning webinarium: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften.

Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, meddela oss nytt namn och kontaktuppgifter för den kollega som övertar platsen, i god tid innan kursstart. IFI har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Lärare
 • Linn Alfredsson Chefsjurist, Microsoft Sverige
 • Stanley Greenstein (Jur. Dr.) universitetslektor i rättsinformatik vid Institutet för rättsinformatik, Juridiska institutionen, Stockholms Universitet

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera ”Den nya AI-förordningen”

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.