In Avtal och IT-juridik

Certifierad Avtalsstrateg är ett av IFI:s populära utbildningsprogram och sedan starten 2011 har vi certifierat över 200 Avtalsstrateger. Programmet riktar sig främst till dig som arbetar med eller kommer att arbeta med IT-avtalsfrågor. Syftet är att höja kompetensen på beställarsidan generellt och för enskilda kursdeltagare att få lära sig mer både om framgångsfaktorer och fallgropar vid avtalsskrivning.

Vi bad några av de som har genomgått utbildningsprogrammet om att dela med sig av sina erfarenheter.

 1. Varför valde du att gå IFI:s utbildningsprogram för att bli certifierad avtalsstrateg?
 2. Vilka var de viktigaste lärdomarna du tog med dig från avtalsstrategprogrammet?
 3. Hur har ditt arbete påverkats av dina nya kunskaper?
 4. Vad skulle du vilja ge för råd eller reflektion till den som funderar på att anmäla sig till programmet?

Zufan Teklé, Contract Manager, Kammarkollegiet

 1. Jag hade börjat i en ny roll som ramavtalsansvarig och behövde höja min kompetens i området.
 2. Struktur och tydlighet är av stor vikt för slutresultatet, avtalsrätten är det som gäller och inte det som känns rimligt, definiera begreppen – gör inga antaganden, försök att förutse risker och sedan reglera det som är relevant (och som går att reglera), komplettera villkoren med ett syftesförklaring och att sträva efter ett balanserat avtal – se parterna som partners med samma mål (inte som fiender).
 3. Det har givit mig förståelse för komplexiteten.
 4. Gör det! Du får inte bara teoretiska och praktiska kunskaper utan även ta del av goda och dåliga erfarenheter från verkligheten under diskussionerna i gruppen.

Ingemar Norlén, Executive Officer Sales, GDM konsult

 1. Utbildningsprogrammet ger en bekräftelse för kund att jag har kunskaper avseende att diskutera avtal. Särskilt lärofullt var alla diskussioner med utbildare och kursdeltagare om praktiska fall från verkligheten.
 2. Vidare så var det trevligt att få en bekräftelse på att våra egna avtal är väl utformade utifrån vårt verksamhetsområde.
 3. Delar av våra egna avtal har omarbetats och många avtalsfrågor landar i dag på mitt bord.
 4. Fantastiskt nyttigt att möte andra mycket erfarna från olika områden och med dem diskutera avtalsfrågor.

Sara Lidblom, Funktionsansvarig IT-drift, Skandia

 1. Därför att flera kollegor gått samma program. Det ger en gemensam utgångspunkt och referenser vilket underlättar samarbetet.
 2. Grundläggande information om avtalsjuridik, vad ett avtal är etc. Jag jobbar ju inte dagligdags med inköp, så för mig var just de grundkunskaperna viktiga.
 3. Jag har använt stora delar av det jag lärt mig då vi jobbat på avtal med nya leverantörer.
 4. Jag drog ut på det så att programmet tog mer än ett år (mycket pga att en kurs blev inställt flera gånger). Det var bra att det tog så lång tid, för då blev det mer repetition över tid och innehållet hann sätta sig.

Jan Selin, IT-ansvarig, Gästrike Vatten AB

 1. Efter att ha gått större delen av programmet utan att ha en tanke på certifiering bestämde jag tillsammans med min chef att detta var en bra utveckling i min roll som IT-ansvarig då vi har många avtalsfrågor framför oss både nu och i framtiden.
 2. Alla råd och diskussioner som väglett mig i min roll som IT-ansvarig och som är beslut som måste tas för stunden eller är ofta svåra framtidsval.
 3. Förutom svaret på fråga 2 så skulle jag säga att man fått ett större nätverk med personer man kan diskutera dessa frågor med. Även större förståelse för hur LOU fungerar i en IT intensiv arbetsmiljö som jag leder.
 4. Anmäl dig – då mervärdet av råd, diskussioner med både ledare och andra deltagare är så mycket värd oavsett om dina förkunskaper.

Tobias Mangseth, Verksamhetsutvecklare IT, Hudiksvalls kommun

 1. I och med byte av tjänst blev jag erbjuden att certifiera mig som avtalsstrateg, jag kontaktade då mina kollegor som sedan tidigare gått kursen samt certifierat sig, de rekommenderade mig då att läsa kursen. Vilken jag även gör nu.
 2. Vikten av att leverantör och kund är nöjda med avtalet.
 3. En punkt som ofta togs upp på de kurstillfällen jag gick var just fallgroparna. Det är nu betydligt lättare att identifiera dessa, det blev även ”lättare” att läsa avtalen och sätta sig in i dom om man inte varit med från ”början” efter kursen
 4. Var fokuserad vid tillfället då du går kursen, ha gärna något ”CASE” med dig som du kan reflektera till.

Helena Eneström, Category Manager IT, Skanska Sverige AB

 1. Blev rekommenderad av en kollega och eftersom min tjänst var ny för mig och likaså hur IT avtal är uppbyggda.
 2. Oj, de var många. Men jag har fått en känsla för vad jag ska hålla koll på
 3. Jag känner mig säkrare i min tjänst och har lite mer koll på vilka delar som är viktiga att ha med i ett IT avtal
 4. Bra överblick över hur olika IT avtal fungerar och kunskap för att kunna undvika att hamna i onödiga fallgropar. Jag upplever att programmet är bra både för nybörjare på området och de som även har jobbat med IT avtal en tid.
Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.