Ulf Johansson Konsult, Knowit

Ulf har under de senaste 20 åren varit verksam inom IT- och telekom-sektorn. Sedan 2004 arbetar Ulf som konsult och konsultchef med affärsutveckling, strategisk rådgivning och upphandling för kunder främst på den svenska marknaden. Uppdragen har syftat till att hjälpa såväl privata som offentliga organisationer att förbättra och effektivisera sin verksamhet med hjälp av IT- och telekomlösningar. Tidigare arbetade Ulf på leverantörssidan i roller som affärsområdeschef, produktchef och projektledare såväl internationellt som i Sverige.

Ola KällgårdenHans Nicander