Tommy WahlmanSenior Consultant – Information Security, Knowit Secure

    Tommy Wahlman
    Senior Consultant – Information Security, Knowit Secure

    Tommy är senior konsult hos Knowit där han bistår olika verksamheter i deras digitaliseringsarbete. Tommy har lång erfarenhet från Energimyndigheten och Försvarsmakten och har under åren arbetat med bland annat informationssäkerhet, myndighetsutövning, ledarskap, riskhantering, säkerhetstjänst, krishantering och internationell samverkan. Han har varit med och genomfört NIS-direktivet i Sverige och stöttat införandet i den nordiska energisektorn. Tommy är också en uppskattad föreläsare och workshopledare om informationssäkerhet generellt och för energisektorn specifikt.