Tobias AnderSenior Advisor, Sercurebyme samt IT-säkerhetschef (FMTIS), Försvarsmakten

Tobias Ander är IT-säkerhetschef (FMTIS) på Försvarsmakten och han är också rådgivare inom området i det egna bolaget Securebyme. Han har lång och gedigen erfarenhet från arbetet med informationssäkerhet, bland annat som CISO på Transportstyrelsen. Tobias är även en uppskattad och flitigt anlitad föreläsare inom informationssäkerhetsområdet. Under hösten 2022 kom hans bok med titeln “En handbok för Informationssäkerhetskultur” och på IFI är han huvudlärare på kursen om informationssäkerhetskultur.

 

 

Anna Broms