Thomas WallanderSenior rådgivare, FMV/ICC Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering

Thomas är senior rådgivare vid Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering (FMV/ICC). Han har tidigare arbetat som bland annat domare och med statliga utredningar. Han var huvudsekreterare i Cybersäkerhetsutredningen, som lämnat förslag på organisation och författningsbestämmelser i anslutning till EU:s cybersäkerhetsakt. FMV är nationell myndighet enligt EU:s ramverk för cybersäkerhetscertifiering där Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering, ICC, bedriver samverkan och tillsyn.