Tahmina Sahibliadvokat och partner, Advokatfirman Kahn Pedersen

    Tahmina är advokat och specialiserad på digitaljuridik med särskilt fokus på finansbranschen och offentlig sektor. Hon företräder löpande banker, försäkrings- och fondbolag samt offentliga myndigheter i frågor rörande bland annat IT-sourcing och molnstrategi. Tahmina har projektlett flera projekt för implementation av nya regelverk i leverantörskedjan, däribland DORA, GDPR, resolutionsregelverken samt outsourcingriktlinjer från Europeiska tillsynsmyndigheter.

    Tahmina har över 8 års erfarenhet och är rankad inom området dataskydd av ledande rankningsinstitut för advokater. Hon undervisar på Stockholms universitets fördjupningskurs inom IT-rätt.