Sara HeikfolkAdvokat, Hannes Snellman Advokatbyrå

Sara Heikfolk är advokat och verksam i Hannes Snellman IP&Tech-grupp. Hon har flera års erfarenhet av legala frågor avseende integritet och dataskydd (GDPR och tillhörande lagstiftning).